Már elérhetőek online a Szociológiai Szemle 2015-ös számai

A négy 2015-ben megjelent lapszámba az ELTE TáTK oktatói közül is sokan publikáltak: Jávor István, Németh Renáta, Koltai Júlia, Sik Endre, Simonovits Bori, Csepeli György, Örkény Antal. 


Jávor István:
Szervezeti hatalmi struktúrák – korrupciós rendszerek. Empíria és elmélet

Németh Renáta:
Oksági következtetés az empirikus szociológiai kutatásban
 
Koltai Júlia, Sik Endre, Simonovits Bori:
A kvanti-kvali áldilemmán túl

Csepeli György - Örkény Antal:
Az emancipáció kihívása a mai magyar társadalomban a romák és nem romák viszonyában

Endre Sik – Blanka Szeitl:
Quasi-diaspora and Cross-border Diaspora in the Hungarian-Slovak-Ukrainian Triborder Region

2016.06.13.