Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012 kötet

Bemutatták május 13-án Budapesten a Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012 kötetet, amely a 15–29 éves korosztály helyzetét elemzi különböző kutatásokon keresztül. A kötet szerzői közül sokan a Társadalomtudományi Karon végeztek, illetve jelenleg is nálunk tanulnak vagy oktatnak.
 
A TáTK-hoz kapcsolódó szerzők: Gregor Anikó, Prazsák Gergő, Máder Miklós Péter, Bogáromi Eszter, Fazekas Anna, Félix Anikó, Tóth Péter, Székely Levente, Czibere Ibolya, Fekete Mariann.
 
A tanulmányok online is elérhetőek ezen a linken.

Tartalomjegyzék:
 
BEKÖSZÖNTŐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
SZÉKELY LEVENTE: AZ ÚJ CSENDES GENERÁCIÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
NAGY ÁDÁM: IFJÚSÁGI RÉTEGEK 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
CZIBERE IBOLYA: TELEPÜLÉSI ÉS REGIONÁLIS EGYENLŐTLENSÉGEK
A 18–29 ÉVES IFJÚSÁGI KOROSZTÁLY KÖRÉBEN:
MUNKAERŐPIAC – JÖVŐTERVEZÉS – ÉRVÉNYESÜLÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
BALCSÓK ISTVÁN – BECSEI LILLA – SZARVÁK TIBOR:
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET SZEREPE A FIATALOK ÉLETÉBEN . . . . . . . . . . . . . . 73
CSIZMADIA ZOLTÁN – TÓTH PÉTER: EGYÉNI ÉLETHELYZETEK
KONFLIKTUSOSSÁGA ÉS ÉLETMINŐSÉG A FIATALOK KÖRÉBEN . . . . . . . . . .91
SZALAI TAMÁS DÖMÖTÖR: A TESTTÖMEGINDEX (BMI)
ÖSSZEFÜGGÉSEI A PÁRKAPCSOLATTAL, SZEXUALITÁSSAL,
BARÁTI KAPCSOLATTAL ÉS SZERHASZNÁLATTAL A MAGYAR
IFJÚSÁG KÖRÉBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
BIRINYI MÁRK – SZABÓ DIÁNA: A MARGINÁLIS HELYZETBEN
LÉVŐ IFJÚSÁGI CSOPORTOK ISKOLÁZTATÁSI ESÉLYEI . . . . . . . . . . . . . . . . .149
BOGÁROMI ESZTER – MÁDER MIKLÓS PÉTER:
ÚTON AZ ÖNFOGLALKOZTATÁS FELÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
FEKETE MARIANNA – PRAZSÁK GERGŐ: KULTURÁLIS
KASZTRENDSZER: AUTONÓMIA ÉS KÖZÖSSÉGISÉG SZEREPE
A FIATALOK KULTURÁLIS AKTIVITÁSÁBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
FAZEKAS ANNA: STÁTUSZÉSZLELÉS ÉS SZABADIDŐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
KOVÁCS KLÁRA – PERÉNYI SZILVIA: A SPORTOLÁS ÉS EGÉSZSÉG.
KAPCSOLATOK A FIATALOK FIZIKAI, MENTÁLIS,
ÉS SZOCIÁLIS JÓLLÉTÉNEK SZUBJEKTÍV SZINTJÉVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
FÉLIX ANIKÓ – GREGOR ANIKÓ: KELL EGY CSAPAT?
– A JOBBIK ÉS FIATAL TÁMOGATÓINAK VIZSGÁLATA,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁRSADALMI NEMEKRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
ÖSSZEFOGLALÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
SZERZŐINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

2014.05.14.