Meghívó Lencsés Gyula munkahelyi vitájára

Meghívó Lencsés Gyula munkahelyi vitájára
06/26

2018. június 26.

ELTE Társadalomtudományi Kar Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. – Tanári Klub (2.139)

06/26

2018. június 26. -

ELTE Társadalomtudományi Kar Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. – Tanári Klub (2.139)


Meghívó munkahelyi vitára

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolája meghívja önt doktori disszertáció munkahelyi vitájára.
A disszertáció címe: Dudar angol szemmel. A londoni Institute of Sociology 1937-es falukutatása

Írta: Lencsés Gyula
Témavezető: Dr. Horváth Gergely Krisztián

A disszertáció felkért hozzászólói:
Balog Iván, tanszékvezető egyetemi docens (SZTE BTK Szociológia Tanszék)
Bartha Ákos,tudományos munkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet)

A vita helye: ELTE TáTK 1117 Pázmány Péter sétány 1/a  Tanári Klub (2.139)
A vita ideje: 2018. június 26. 13.00