Méltányosság – Fenntarthatóság 2015 konferencia

Méltányosság – Fenntarthatóság 2015 konferencia
06/24 - 06/25

2015. június 24. - 2015. június 25.

Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

06/24 - 06/25

2015. június 24. - 2015. június 25.

Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Az ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék oktatói, PhD és graduális hallgatói a hagyományoknak megfelelően az idén is nagy számban képviseltetik magukat az IME – META IX. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencián.

Időpont: 2015. június 24-25.
Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Az immár hagyományos, évről évre több, mint 200 fő által látogatott seregszemle mindenkori legfontosabb célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget adjon az egészség-gazdaságtan iránt érdeklődők számára, közvetítse a módszertani, szakmai újdonságokat, és hozzájáruljon az egészség-gazdaságtani szakma elveinek sokak által várt érvényesítéséhez, mind a döntéshozatal előkészítésében, mind a döntések következményeinek monitorozásában.

Az ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék oktatói, PhD és graduális hallgatói a hagyományoknak megfelelően az idén is nagy számban képviseltetik magukat előadásokkal és poszterekkel a konferencián, ahol beszámolnak a Tanszék legújabb tudományos eredményeiről.

A konferencia keretében általános témákat tárgyaló plenáris ülést, egyes témákat mélyebben tárgyaló szekció­üléseket, angol nyelvű nemzetközi szekciót, kerekasztal-beszélgetést, ifjúsági és hallgatói szekciót is rendeznek. Mind az állami szféra, mind az ipari szereplők, mind pedig az akadémiai kutatók szemszögéből tárgyalják az egészség­politikai- és gazdasági környezet mélyebb összefüggéseit. Mint minden évben, ezúttal is néhány prioritást élvező téma köré gyűjtik az előadásokat, többek között:
  • Az egészségügy makrogazdasági környezete 
  • Fenntarthatóság – méltányosság kérdései a Hepatitis C példája kapcsán 
  • Az ellátórendszer fenntarthatóságának kérdései 
  • Egészségpolitika
  • Személyre szabott medicina
  • Onkológia
  • Egészségügyi adatvagyon hasznosítása
  • Egészségügyi technológia-értékelés (HTA) és támogatáspolitika
  • Egészségpolitika és egészség-gazdaságtan a fiatal generáció szemével
A Társadalomtudományi Kar képviseletében előadással vagy poszterrel vesznek részt: Csetneki Kata, Dózsa Csaba, Halmos Ádám, Inotai András, Kaló Zoltán, Nagy Balázs, Peák Ajándék, Rózsa Péter, Steiner Tamás, Zsólyom Adriána

Jelentkezéssel kapcsolatos további információk és részletes program: http://www.imeonline.hu/

A tervezett program letöltése