Merre tart az európai szociális modell? - Konferencia Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára

Merre tart az európai szociális modell? - Konferencia Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára
04/29

2016. április 29.

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3) Aula Magna

04/29

2016. április 29. -

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3) Aula Magna


Ferge Zsuzsa szociológus, a TáTK professor emeritája áprilisban ünnepli 85. születésnapját. Tisztelői, munkahelye, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, tanítványai és barátai nemzetközi konferenciát szerveznek tiszteletére, "Merre tart az európai szociális modell?" címmel 2016. április 29-én az ÁJK Aula Magna termében. 

UPDATE (2016. május) - A Videotorium honlapján elérhetőek az eseményen készült felvételek: a köszöntők, illetve Adrian Sinfield, Georg Vobruba, Guy Standing és Ferge Zsuzsa előadása.

Merre tart az európai szociális modell? / Whither the European Social Model?
Időpont: 2016. április 29. (péntek) 
Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3) Aula Magna

A konferencián csak a meghívóval rendelkezők tudnak részt venni, ám az érdeklődők számára online is követhető lesz, illetve felvétel készül, amely a későbbiekben is megtekinthető lesz. Az érdeklődők erről az oldalról navigálva fogják tudni elérni a közvetítést, és az ablak jobb felső sarkában pedig beállíthatják, hogy magyar vagy angol nyelven kívánják követni a konferenciát.

A TáTK Kari Tanács termében (Lágymányosi Campus, Északi Tömb, 0.100C) magyar nyelvű élő közvetítést biztosítunk a konferencia ideje alatt az érdeklődőknek.

A konferenciáról

Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas magyar szociológus, nyugalmazott egyetemi tanár, az ELTE professor emeritája, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés nemzetközi hírű kutatója.

A konferencia fő kérdése, hogy a munkaerő-piaci, a demográfiai, a családszerkezeti változások és más új szociális kockázatok következtében jelentkező kihívásokra milyen válaszok adhatók  a társadalmi biztonsági rendszer egészére vonatkozóan. E kihívások újra középpontba állítják a társadalmi egyenlőtlenségek kérdéskörét, a társadalompolitikai rendszerek intézményeinek átalakulását, a szegénységi kockázatok növekedését. 

A vendégelőadók – Adrian Sinfield, Georg Vobruba, Guy Standing – és Ferge Zsuzsa ezeket a kérdéseket járják körül választ keresve arra, van-e, még európai szociális modell, s ha igen, merre tart. 

Program:

08:30-tól - helyszíni regisztráció
09:30 Köszöntő, Mezey Barna rektor, ELTE
09:40 Orosz Éva, ELTE oktatási rektorhelyettes köszöntője
10:20 Előadások
  • Adrian Sinfield: ‘Structural Social Policy the Central Pillar’ – Strukturális szociálpolitika – a központi pillér
  • Georg Vobruba: Center, periphery, shadow. A new geopolitical pattern after the Euro- and the Schengencrisis – Centrum, periféria, árnyék. Új geopolitikai mintázat az euró és a schengeni rendszer válsága után
11:10  SZÜNET

11:50 Előadások
  • Guy Standing: "The Principled Rebel: Conscience of the Precariat?"–  Az elvi alapon lázadó: a prekariátus lelkiismerete?
  • Ferge Zsuzsa: Adózás itthon és Európában – Taxation in Hungary and Europe
12:50 A konferencia zárása, Juhász Gábor dékán, ELTE TáTK

Praktikus információk
-Az esemény csak meghívottak számára látogatható, az érdeklődőknek a streamelés lehetőségét biztosítjuk.
-Az esemény vendégei részvételükkel beleegyeznek, hogy róluk videófelvétel készül, mely nyilvánosan hozzáférhető.
-A helyszínen magyar és angol nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk.
-Ellátást a szervezők a vendégek számára nem biztosítanak, az épületben és a környéken működő büfék igénybe vehetők.
-Tekintettel a közvetítésre, kérjük vendégeinket, időben érkezzenek, mert a későn érkezőket csak a szünetben tudjuk beengedni.

Az előadókról

Ferge Zsuzsa (1931), akadémikus, szociológus, egyetemi tanár. Közgazdaságtudományi diplomája (1953) mellett a statisztika, szociológia, szociálpolitika terén működött. Fő érdeklődési, kutatási és tanítási területei a társadalmi struktúra, társadalmi egyenlőtlenségek, oktatás-nevelés, szociál-és társadalompolitika, szegénység, az átalakulás társadalmi hatásai.
Szociológusként legfontosabb kutatói érdeme egy korszerű szociálpolitika tudományos megalapozása. Tanári érdeme pedig, hogy tanítványok tömegét nyerte meg a cselekvő szociálpolitika ügyének. Napjainkban a kistérségi felzárkóztatás társadalompolitikájának ügyét képviseli.
2002 óta az MTA rendes tagja. Tagja az Európa Akadémiának, a European Academy of Yuste-nak, az Edinburghi-i Egyetem díszdoktora. 1995-ben Széchenyi-díjat, 1996-ban Pro Urbe-díjat, 2001-ben Hazám-díjat, 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést, 2007-ben Nagy Imre-érdemrendet, 2009-ben Budapest díszpolgára címet kap.
1953 és 1968 között a KSH munkatársa, 1960-tól a Rétegződéskutató osztály vezetője. 1968 és 1988 között az MTA Szociológiai Kutató Intézet Társadalompolitikai osztálya vezetője, tudományos főmunkatárs. 1988 és 1996 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet Szociálpolitika Tanszékének vezetője, 1996-tól ugyanitt egyetemi tanár, 2001-től professor emerita. Több külföldi egyetemen tanított.
15 könyv, mintegy 300 tanulmány szerzője. Számos civil szervezet alapítója, tagja, vezetője volt. 2005 óta a gyerekszegénység elleni munkában vesz részt.

Guy Standing (1948), a Fejlődéstanulmányok professzora, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. A Basic Income Earth Network (BIEN) társalapítója és tiszteletbeli társelnöke. Korábban a University of Bath és a Monash University (Ausztrália) tanszékvezetője, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Társadalmi-gazdasági Biztonsági Programjának igazgatója. 
Fő kutatási területe a munkagazdaságtan, munkaerő-piaci politika, munkanélküliség, a szociális védelem és a szerkezetátalakító politikák. Az utóbbi években megjelent publikációi közül jelentős figyelmet és érdeklődést váltottak ki a prekariátussal foglalkozó könyvei (The Precariat: The New Dangerous Class, 2011 és A Precariat Charter: From Denizens to Citizens, 2014).  Ezeken kívül a nemrég megjelent írásai főleg a feltétel nélküli alapjövedelem és a deliberatív demokrácia megvalósításának szükségességével foglalkoznak. 
Standing professzor jelenleg egy, az alapjövedelem bevezetését célzó indiai kísérleti programon, illetve a prekariátusról szóló könyveiben leírt kérdésekkel foglalkozik.

Adrian Sinfield (1938) professor emeritus, Social Policy School of Social and Political Science, University of Edinburgh. 1979-1995 között a University of Edinburgh szociálpolitika professzora. Az 1960-as évek végétől számos európai, amerikai, ázsiai és csendes-óceáni egyetem vendégoktatója. Az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének vendégprofesszora (1996, 1999, 2001 and 2005). Oktató és kutató munkáján túl dolgozott nemzetközi szervezetek (OECD, ILO) szakértőjeként.
 Kutatási érdeklődése felöleli a szociális biztonság, adózás és szociálpolitika, a jólét társadalmi megoszlása, a munkanélküliség, a szegénység és egyenlőtlenség témaköreit. Fontosabb publikációi: The Long-Term Unemployed (1968), Industrial Social Welfare (1971), What Unemployment Means (1981), The Workless State (társszerkesztő, 1981), Excluding Youth (társszerző, 1991), The Sociology of Social Security (társszerkesztő, 1991), Poverty, Inequality and Justice (szerkesztő, 1993), Tax Routes to Welfare in Denmark and the United Kingdom (társszerző, 1996). 
Az elmúlt évtizedekben számos brit szociológiai és szociálpolitikai tudományos testület vezetője. Így többek között a Child Poverty Action Group elnöke az 1970-es években, majd ismét 2001 után. Az 1980-as években az Unemployment Unit társalapítója és tíz éven át vezetője. Több éven át a Social Policy Association vezetője, a testület 2006-ban neki ítélte oda az első életműdíját. 2004-ben az ELTE díszdoktorává avatták. 

Georg Vobruba a lipcsi egyetem szociológia professzora, a globalizáció és jóléti állam kutatója. Többek között az European Journal of Cultural and Political Sociology című folyóirat társszerkesztője  és tagja a kieli egyetem katasztrófakutató központjának.
Fő kutatás területei: államelmélet, szociálpolitika, jóléti állam. Foglalkozik a munkaerőpiaci strukturális átalakulásával, a globalizáció és a feltétel nélküli alapjövedelem kérdései. 
Magyarul olvasható művei: Jóléti szakadékok, Kapitalizmus és demokrácia, Ellensége-e a globalizáció az európai szociális modellnek?
Az Esély társadalom- és szociálpolitikai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, több tanulmánya magyarul is megjelent.

Támogatók

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Budapest Bank Budapestért Alapítvány
Eötvös Loránd Tudományegyetem