Modernizáció vagy regresszió? - Könyvbemutató és beszélgetés a Szimbiózison

Modernizáció vagy regresszió? - Könyvbemutató és beszélgetés a Szimbiózison
05/06

2016. május 06.

Auróra közösségi központ (1084 Budapest, Auróra utca 11.), Kisterem

05/06

2016. május 06. -

Auróra közösségi központ (1084 Budapest, Auróra utca 11.), Kisterem


2015 őszén jelent meg „A modernitás rétegei” című könyv, ez szolgál a beszélgetés kiindulópontjául. Böcskei Balázs (ELTE TáTK óraadó), Csigó Péter és Éber Márk (ELTE TáTK) azt a kérdést járja körbe 2016. május 6-án a Szimbiózis Napok keretében, hogy miként értelmezhető a rendszerváltás utáni időszak a modernizációelméletek perspektívájából. A beszélgetést Sik Domonkos (ELTE TáTK) vezeti.

A beszélgetés során arra teszünk kísérletet, hogy számba vegyük, milyen álláspontok és értelmezési keretek rajzolódnak ki, ha a modern és tradicionális elemek dinamikáját vizsgáljuk a domináns társadalmi-politikai folyamatokban.

Időpont: 2016. május 6. (péntek), 18:30-20:00
Helyszín: Auróra közösségi központ (1084 Budapest, Auróra utca 11.), Kisterem

"Bourdieu és Habermas, valamint Giddens és Lash elméletei segítségével a klasszikus és késő modern társulások kölcsönhatásait vizsgálja meg. Az így nyert átfogó kritikai modell segítségével pedig kísérletet tesz a rendszerváltás utáni magyarországi folyamatok értelmezésére is."