Módszertani Műhelyszeminárium - harmadik előadás

Módszertani Műhelyszeminárium - harmadik előadás
10/18

2018. október 18.

ELTE TáTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), 5.55. terem

10/18

2018. október 18. -

ELTE TáTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), 5.55. terem


A Módszertani Műhelyszeminárium következő előadását 2018.10.18-án tartjuk. Az esemény a kar TDK-műhelyének "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című, NTP-HHTDK-18 kódjelű nyertes pályázata keretében valósul meg.

Időpont: 2018. október 18. 10.00-11.30.
Helyszín: 5.55-es terem

Cím: Adathiányok kezelési lehetőségei
Előadó: Tátrai Annamária, Statisztika tanszék

Az előadás témájának rövid összefoglalása: 
A survey típusú kutatásokban a válaszadás önkéntes. Az adatok elemzésekor gyakran ütközünk az adathiányok eredményezte korlátokba, mind részleges nemválaszolás (item nonresponse), mindpedig un. unit nonresponse szintjén.
A Total Survey Error keretrendszerében gondolkodva végiggondolásra érdemes a survey folyamatának egészében a hibalehetőségek számbavétele, és ezek egymásra hatásának vizsgálata az egyes adatfelvételi módszerek tekintetében (online, telefonos, személyes). 
Azért is van erre szükség, hogy kontextusba helyezve tudjunk gondolkodni a válaszmegtagadás okozta problémák nagyságáról.
Kvantitatív elemzések végzésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az adathiányok okozta torzulásokat. Mind alapszakos mind mesterszakos szakdolgozatok, valamint TDK-dolgozatok kiindulópontjaként szolgálhat a fenti témafelvetés. 
Ezek vizsgálatát és az adatok „pótlásának” lehetőségeit veszi számba az előadás, többek között az egyszeres és többszörös imputációt.