Módszertani Műhelyszeminárium – második előadás

Az ELTE TáTK TDK-műhelye nemzetközi tanulmányok, kvantitatív módszertan és szociális munka fókuszú kurzusokat szervez a 2018/19-es tanév őszi szemeszterében. 

A kurzusok az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programjának támogatásával valósulnak meg, az NTP-HHTDK-18-0027 "Kutatási és készségfejlesztés TDK-zó hallgatók számára" projekt keretében.

A Módszertani Műhelyszeminárium második előadását Kmetty Zoltán [adjunktus, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék] tartja. 

Időpont: 2018. október 11. 16:00-18:00
Helyszín: ELTE TáTK (1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/a), 6.79-es terem

A második előadás összefoglalója: 
Egy survey kísérlet tanulságai

A kvantitatív szociológia elsősorban survey jellegű adatforrásokra támaszkodik. A survey rengeteg előnye mellett azonban csak nagyon limitáltan tud bármit mondani a különböző kérdések közötti oksági kapcsolatokról. Ha valódi okságot szeretnénk vizsgálni, akkor valamilyen kísérleti elrendezésű kutatásra van szükség. Az utóbbi években az online adatgyűjtések elterjedésével előtérbe kerültek a survey alapú kísérleti kutatások. A survey-kísérletek egyszerre jelenthetnek megoldást a kísérletek általánosíthatósági problémáira és a survey-ek limitált lehetőségeire oksági kérdések esetében. 

Az utóbbi években az MTA-TK-SZI több online survey kísérletet is végzett különböző témakörökben. Az előadáson egy több adatfelvételt is átfogó korrupciós témakeretezést vizsgáló kutatást mutatok be, a kutatás megtervezési szakaszától az eredmények értelmezéséig. Az előadáson felvázolom azokat a kutatási irányokat és problémákat, amik akár TDK akár szakdolgozati témaként is szolgálhatnak.


2018.09.27.