MTA Konferenciafelhívás - ESS

2016 elején szabadon hozzáférhetővé váltak a European Social Survey (ESS) 7. adatfelvételi hullámának  magyar adatai. Ez a legfrissebb kutatás az ESS 2002 óta ismétlődő tematikus blokkjai (bizalom, politikai  attitűdök, szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés, vallás, identitás, szocio-demográfiai jellemzők, emberi  értékek) mellett a következő témákat vizsgálta részletesen:

  1. bevándorlással kapcsolatos attitűdök és közpolitikai preferenciák, valamint
  2. az egészségi állapot, gyümölcs-, zöldség- és alkoholfogyasztás, illetve dohányzás.

Az ESS 7. hullámának adatai jelenleg Magyarországon kívül az alábbi országokra vonatkozóan érhetők el: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Norvégia, Svájc, Svédország és Szlovénia. 

Az MTA TK 2016. június 14-én Budapesten műhelykonferenciát rendez, amelyre olyan előadók jelentkezését várják, akik empirikus elemzésükhöz az ESS 7. hullámának adatait kívánják felhasználni,  akár nemzetközi, akár a korábbi évek adatfelvételeit felhasználva longitudinális összehasonlításban.

A jelentkezéshez szükséges absztraktokat 2016. április 30-ig várják az ess@tk.mta.hu címre. A maximum 250 szavas, magyar vagy angol nyelvű absztraktban kérik megjelölni az elemzés témáját, komparatív jellegét és minőségét (országok illetve országcsoportok, valamint időszakra vonatkozóan), valamint az elemzés alapjául szolgáló kérdésblokkokat.

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha az absztrakt röviden kitér az elemzés elméleti hátterére is, bár a műhely-jelleg miatt ennek hiánya nem kizáró tényező.  A konferencia folyományaként folyóirat különszám megjelentetését tervezik, ezért kérik azt is megjelölni, hogy az előadást a szerzők kívánják-e folyóiratcikké fejleszteni.

ESS adatbázis
ESS kérdőívek

Az eredeti felhívás letöltése

2016.04.11.