Nemzetek Európában – online kötet

A nyomtatott formát követően már online is elérhető az Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program első kiadványa, a Nemzetek Európában. A kötet, melyet az olvasó most virtuálisan is a kezében tarthat, a program első két tanéve során tartott „Nemzetek Európában” c. kurzus hallgatói által készített tanulmányokat tartalmazza.
 
Négy részre bontva tanulmányok sorát olvashatjuk arról, hogy a fiatal szociológusok hogyan látják a nemzeti valóság soha meg nem állapodó alakulását. „Akadémiai pályára igyekvő fiatal kutatók és bölcselők írásait olvashatjuk a kötetben – mindannyian az ELTE Társadalomtudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Programjának doktoranduszai” – írta az akkoriban dékánhelyettesi munkát is végző Bíró Judit, aki kezdetektől fogva a doktori képzés oktatója. Az „igyekvés” mára a célegyenesbe érkezett, hiszen a kötet kilenc tanulmányának szerzői közül hatan abszolváltak, fokozatszerzési eljárásuk is a végéhez közeledik. Nem telik el félév, hogy ilyen, és ehhez hasonló tanulmányok ne szülessenek. Ennek következtében számíthatunk még a jövőben hasonló kiadványokra.
 
2011. Nemzetek Európában. Prazsák, G. (szerk.) Budapest: ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola ISBN:978–963–284–194–6
 
Teljes kötet online olvasásra
 
A kötetben található tanulmányok közvetlenül a következő linkeken is elérhetők:
 
Csepeli György: Előszó
 
NEMZETTÉ VÁLÁS, NACIONALIZMUS
Susánszky Pál: Nemzetisten temploma
Fiáth Titanilla: „Aki úr volt a régi világban, a bajban se hagyja magára az országot!” Főnemesi származásúak nemzetképe
 
KISEBBSÉG ÉS NEMZET
Szász Anna: „..By the way, cigány vagyok. No comment.” Gondolatok a cigány képzőművészeti mozgalomról
Bernáth Gábor: Transznacionális nemzetépítés kirekesztett kisebbségekből: tematizációk és többségi meghatározottság a nemzetközi roma mozgalomban
 
NACIONALIZMUS, PROSTITÚCIÓ ÉS BOLDOGSÁG
Bódis Enikő: A nacionalizmus és a szexualitás összefüggései
Fromann Richárd: Nemzetek boldogsága és annak forrása az Easterlin-paradoxon tükrében
 
NEMZETEK AZ INFORMÁCIÓS KORBAN
Németh Marika: A magyar nemzeti autosztereotípia átalakítása
Szabó Anikó: Az internet és az információs technológiák alapvetően megváltoztatják-e az állam és polgára viszonyát
Keszthelyi András: EU dekor – Arculat és országimázs három kelet-európai ország uniós elnökségében
 
Bíró Judit: fülszöveg

2014.05.19.