Politikai tükör / Társadalmi tükör - MTA TK kutatási jelentések

Megjelentek és letölthetők az "Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban" című MTA TK kutatás elsődleges jelentései. A szerzők között van oktatónk, Gerő Márton szociológus (képünkön) és a TáTK-n működő Peripato Társadalmi Dinamika Kutatóközpont egy másik tagja, Hajdu Gábor is.

Letölthető jelentések:

Szabó Andrea – Gerő Márton (2015) Politikai tükör.  Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015. MTA TK.

Hajdu Gábor – Kristóf Luca (2015) Társadalmi tükör. Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015. MTA TK.

"A projekt célja a magyar társadalom integrációs és dezintegrációs folyamatainak szociológiai szempontú feltárása. Egy olyan értelmezési keretet próbálunk kidolgozni, amely egyszerre reflektál a rétegződéssel, társadalmi egyenlőtlenséggel foglalkozó tanulmányokra, hozzájárul a szociológia módszertani és tematikus megújításához, valamint aktuális és érvényes ismereteket közöl a magyar társadalomról.

Az elmúlt 25 év munkáira alapozva egy olyan széleskörű, elméleti és empirikus kutatási projektet kívánunk folytatni, amelyben feltárjuk a magyar társadalom szerkezetét és annak fő szervező elveit, valamint azokat a társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokat, amelyek gátolják a társadalom integrációját. Célunk tehát, hogy bemutassuk az elmúlt két évtized és a jelen azon integrációs és dezintegrációs folyamatait, amelyek hozzájárulnak a feltárt rétegződés létrehozásához, újratermeléséhez. Mindehhez a társadalomról alkotott laikus társadalomképeket és a közéleti diskurzus fő témáit is bevonjuk a vizsgálatba. A kutatás egyik fő célkitűzése, hogy adaptáljuk és újragondoljuk a releváns és nemzetközileg elismert elméleteket, illetve amennyiben ez szükséges, új, a magyar és közép-európai helyzethez illeszkedő elméleteket alkossunk."

2015.09.28.