Professzionalizáció-történeti kutatócsoport

Professzionalizáció-történeti kutatócsoport

2020.04.22.
Professzionalizáció-történeti kutatócsoport

Kutatásvezető: Keller Márkus habilitált egyetemi docens, tanszékvezető 
Postacím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A  
A kutatócsoport Facebook oldala: https://www.facebook.com/professzionalizacio
A kutatócsoport honlapja: https://szociologia.elte.hu/professzionalizacio

A kutatócsoport célja

A professzionalizáció története. Magyarország a 19–20. században európai kontextusban című OTKA kutatás a korai 19. századtól kezdve a 20. század második harmadáig tárja fel azokat a folyamatokat, amelyeknek döntő szerepe volt a hivatások történetében Magyarországon. A szakmák autonómiájának, önálló identitásának és társadalmi elismertségének jelentősége olyan történeti kérdés, amely hozzásegít napjaink társadalmi viszonyainak átfogóbb megismeréséhez. A hivatások történetének vizsgálata megteremti annak a lehetőségét, hogy jobban megismerjük a magyar társadalom tagozódását, felmérjük a társadalom szociológiai értelemben vett nyitottságának vagy éppen zártságának a mértékét, fogódzót kapjunk a szociális integráció mibenlétének az értelmezéséhez éppúgy, mint a jelenkori oktatás- és foglalkoztatáspolitikai problémák gyökereinek feltárásához és - ezáltal - hatékonyabb megoldásához is. 

A programjainkról és eredményeikről rendszeresen tájékoztat a kutatócsoport Facebook oldala és honlapja.

A kutatócsoport tagjai 

 • Keller Márkus (ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék)
 • Kiss Zsuzsi (ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék)
 • Papp Viktor (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola)
 •  Sasfi Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár)
 •  Ugrai János (Debreceni Egyetem)
 •  Halmos Károly (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)
 •  Detre Katalin
 •  Papp Barbara (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)
 •  Magos Gergely (Magyar Nemzeti Levéltár)
 •  Tátrai Viktor  (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola)
 •  Kappanyos Ilona (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola)