Pszichopatológiák a kritikai hálózatelmélet perspektívájából

Megjelent Berkovits Balázs – Bodor Péter – Sik Domonkos: Pszichopatológiák a kritikai hálózatelmélet perspektívájából - Beszélgetés a pszicho-diskurzusok kritikai elmélet számára történő hasznosításának lehetőségéről  című szakmai beszélgetése. 

A beszélgetésre 2017. március 17-én, az ELTE TáTK Szociológia Intézetében zajló, a munkatársak aktuális kutatásait megvitató, nyilvános műhelysorozat keretében került sor. A kiindulópontot Sik Domonkos három tanulmánya képezte. Az ezeken alapuló könyv, A szenvedés határállapotai címmel, 2018 tavaszán fog megjelenni az Eötvös Kiadónál. A vitaindító előadást követően Berkovits Balázs és Bodor Péter felkért hozzászólóként mondták el észrevételeiket, majd a közönség kérdései következtek.

A socio.hu-n megjelent szöveg az elhangzottak szerkesztett változata: 

2018.01.09.