Rácz Andrea a magyar gyermekvédelmi rendszer fragmentáltságáról

Rácz Andrea, az ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék oktatója 2016. október 20-21. között az „Investing in Children IV. - Social Innovations for Children and Youth: Research and Practice” nemzetközi konferencián adott elő a Lodz-i Egyetemen. Előadása témája a magyar gyermekvédelmi rendszer fragmentáltságának vizsgálata volt.

A „Child protection as a fragmented social institution – Case of Hungary” címmel tartott előadás célja a gyermekvédelem mint társadalmi intézmény természetének, céljainak és azok gyakorlatban való teljesülésének vizsgálata volt. A "Jó szülő-e az állam?" című kutatás célja, hogy általában a korporált szülői feladatellátáshoz és felelősségvállaláshoz kötődően a gyakorlati munkát meghatározó elveket és szakmai koncepciókat vizsgálja meg. Akkor tekinthető az állam jó szülőnek, ha képes felelősséget vállalni a gondozott gyermekekért, kielégíti az egyéni szükségleteiket, és ha arra törekedik, hogy a gondozott gyermekeknek is ugyanolyan jó eredményeik legyenek az iskolában, valamint az élet más területein, mint amilyet bármilyen más felelősségteljes szülő kívánna a saját gyermekének. 

2016.11.08.