Sajtóbeszámoló: Az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021

2021.02.04.
Sajtóbeszámoló: Az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021
A 2001 az Önkéntesek Nemzetközi Éve és a 2011 az Önkéntesség Európai Éve kezdeményezések mintájára Magyarország Kormánya 2021-et az Önkéntesség Magyarországi Évének nyilvánította. A kezdeményezést elindító 11 civil szervezethez számos alapítvány, egyesület, önkormányzat és piaci szereplő is csatlakozott. Az ELTE Társadalomtudományi Kar támogatásával és aktív részvételével, valamint az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 csapatának szervezésében megvalósuló február 3-i sajtótájékoztatón a kezdeményezés célkitűzéseit számos civil szervezet, vállalati és kormányzati szereplő, valamint oktatási intézmény küldöttje ismertette.

Az ELTE Aula Magna termében rögzített és streamelt online sajtóeseményt Rózsás Ildikó, a Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató NKft. ifjúság szakértője nyitotta meg és moderálta.

Első megszólalóként Juhász Gábor az online sajtóesemény partnerszervezetének, az ELTE Társadalomtudományi Karának dékánja köszöntőjében kiemelte, hogy az egyetemi karon sok hallgató végzett és végez önkéntes tevékenységet a járványidőszakban. A Társadalomtudományi Kar számos olyan képzést indít, amely a szociális terület segítőszakmáira készíti fel a fiatalokat, vagy kutatásokon keresztül, összefüggéseiben vizsgálja az önkéntességet, ezekre az egyetemi szakokra február 15-ig lehet jelentkezni.

F. Tóth András az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója mint az év ötletgazdája és a kezdeményező csoport tagja elmondta, hogy: „Különleges lehetőséget kínál az idei Önkéntesség Magyarországi Éve arra, hogy tovább növeljük az önkéntesek számát, elsősorban a fogadó szervezetek minőségfejlesztésén keresztül. Ennek az eredményes megvalósításához számos tényező szükséges, a szervezeti kapacitások fejlesztésétől, az állami támogatási lehetőségek bővítéséig." Elmondta, hogy az év a hazai önkéntesség fejlődésének egy új időszakát indíthatja el, amihez természetesen várják minden érintett szervezet, intézmény, önkormányzat és vállalat csatlakozását.”

Rácz Zsófia helyettes államtitkár (Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter) köszöntőjében kifejtette, hogy 2010. óta folyamatosan emelkedik hazánkban az önkéntesek létszáma. Az Önkéntesség Magyarországi Évének kormányzati oldalról az egyik fontos célja, hogy 2021-ben az önkéntes fogadó szervezetek bevonásával kidolgozza a 2021–2030 közötti időszak új Nemzeti Önkéntes Stratégiáját. A kezdeményezés üzenete, hogy az önkéntesség érték, hiszen „ez az egyetlen olyan tevékenység, ahol az által leszünk többek, hogy másoknak adunk.”

Miklósa Erika és Gundel Takács Gábor az év nagyköveteiként személyes elköteleződésükről, az önkéntességhez való viszonyukról beszéltek. Miklósa Erika elmondta, hogy számára a legfontosabb szó az önkéntességben az adás. „Én adok, és ezért visszaadnak valamit, ami ad egy olyan töltést, amivel a művészetemet is sokkal színesebben tudom megélni, és ezzel példát mutatok a környezetemnek. Olyan pluszt ad az önkéntesség, ami kihat az életminőségre. Boldog vagyok, hogy az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 nagykövete lehetek. Önkéntesnek lenni egy életforma.” Gundel Takács Gábor hozzátette: „Ha valakinek van valami feleslege akár időből, akár tudásból, annak igen is adni kell, igenis bele kell adnia a közösbe. Annyi mindent kapunk az élettől, amit talán meg sem érdemlünk. A mi szakmánkban például Erikával kapunk egy csomó hitelességet azáltal, hogy végezzük a munkánkat – ezt a hitelességet vissza is lehet adni. Ha elértük azt, hogy az emberek odafigyelnek ránk, és elhiszik azt, amit mondunk, akkor nem csak a televíziós műsorokban és az opera színpadokon kell kinyitni a szánk, hanem akkor is, amikor vannak olyan társadalmilag fontos dolgok, amikre fel kell hívni a figyelmet, mint például az önkéntesség. Azon fogunk dolgozni ebben az évben, hogy a társadalom minden tagja a lehetőségeihez képest adni tudjon másoknak.”

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke szerint: „Az önkéntesség, nem más, mint valami fajta jelenlét, valami fajta szerepvállalás a másik életében – ajándék önmagunkból, amit egyébként sokszorosan kapunk vissza. Az önkéntességre tulajdonképpen mondhatnám az is, hogy nem is önzetlen, hisz nagyon sokszor térül meg az ember életében. Mi ma is arra törekszünk a Máltai Szeretetszolgálatnál az önkéntes programjainkban, hogy ezt a jelenlétet mutassuk meg a másik életében. Mégpedig úgy, hogy valamilyen módon közösséget vállalunk másokkal, ezt igenis meg tudjuk tenni és ennek legjobb gyakorlata az önkéntesség.”

Bálega János, a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetője elmondta, hogy négy önkéntes témahetet szervez egyesülete az önkéntesség témája köré. A témahetek fókuszai ezek lesznek: áprilisban a környezetvédelem, júniusban a szociális szféra, augusztusban az ifjúság-család, októberben az idősek. A helyi programokban is fontos cél lesz a szakmai innováció, a szakmai minőség fejlesztése. A regionális koordinációt két szervezet látja majd el országosan a Dunától keletre a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, nyugatra pedig a Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató Nkft.

Arapovics Mária, az ELTE TáTK egyetemi docense arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségi és civil tanulmányok képzés hallgatói, a leendő közösségfejlesztők, tanulmányaik során felkészülnek az önkéntesek koordinációjára is, amire a kulturális és szociális intézményekben egyre nagyobb az igény. Az önkéntesek fogadása segíti az intézmények közösségi részvételen alapuló működését, társadalmiasítását. Aktív civilként az Önkéntesség Magyarországi Éve alkalmából, Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány önkénteseivel, egyetemi hallgatók bevonásával szakmai blogot szerkeszt dr. D. Babos Zsuzsannával közösen, amihez várják a szakemberek és önkéntesek csatlakozását.

A KPMG Hungária Kft. is örömmel csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A program nyitó eseményén Liptay Gabriella, marketing és kommunikációs igazgató köszöntőjében hangsúlyozta, hogy „Manapság egyre többet beszélünk a „a küldetésvezérelt" cégekről és gazdaságról, amely téma illeszkedik az ÖMÉ missziójához is. A fenntarthatóan, értékteremtően működő vállalatoknál a jövőképformálás és gazdasági növekedés és a küldetés szorosan összekapcsolódik. Ma már látható, hogy ebből az igényből indulnak ki a legnagyobb innovációk az ipar, a pénzügy, az oktatás, de az egészségügy területein is. A küldetésvezérelt cégeknél, így a KPMG-nél is, kulcsfontosságú az aktív, elégedett, sikeres munkavállaló, akik például az önkéntes munkáik során szerzett tapasztalataik miatt új tudásra tesznek szert.

Vad Lilla, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány önkéntes programjainak vezetője kiemelte, hogy az Önkéntesség Évének egyik fontos célja, hogy elismerjük, ünnepeljük az önkénteseket, ezért 52 héten keresztül bemutatunk egy-egy aktív, példaértékű önkéntest az ország különböző területeiről az év honlapján a https://ome2021.hu/ oldalon. Az év nyitó- és záróünnepsége szintén az elismerésekről, célokról, eredményekről, az önkéntesség ünnepléséről szól majd. Tervei között szerepel egy szakmai konferencia megszervezése, illetve már készül az új Nemzeti Önkéntes Stratégia, melyet társadalmi egyeztetés keretében bárki véleményezhet, alakíthat majd.