Sárospatak erőterében

A Történeti Elitkutatások könyvsorozatának új folyama a magyar tudáselit törzsének, az egyetemi tanároknak az életrajzi adattárait közli. Megjelent oktatónk, Kovács I. Gábor könyve.

Részlet a kiadvány leírásából:

"Az 1848 és 1944 között működött 1044 professzor szócikkeit, a társadalmi származás problémáját középpontba helyezve, felekezeti-művelődési tömbök, etnokulturális alakzatok szerint haladva készítjük el. Mostani kötetünk tartalmazza a 183 református egyetemi tanár regiszterét kinevezéseik sorrendjével. Mivel a történetileg kiformálódott református felekezeti-művelődési alakzatot a kollégiumok és a hozzájuk kapcsolódó parókiák, a partikuláris közép- és kisiskolák rendszere éltette és formálta, ezért a különböző kollégiumok erőteréből, gyakorlatilag az egyes egyházkerületek területéről származó egyetemi tanárok szócikkeit helyezzük egymás mellé, azt feltételezve, hogy az egyes régiók eltérő mintázatokat is mutatnak."

A könyv elérhetőségével kapcsolatban Takács Árpádhoz lehet fordulni.

2017.05.17.