Sik Domonkos és Kmetty Zoltán Bolyai Ösztöndíjat nyertek

2022.06.28.
Sik Domonkos és Kmetty Zoltán Bolyai Ösztöndíjat nyertek
Az ELTE Társadalomtudományi Kar két oktatója: Sik Domonkos és Kmetty Zoltán is sikeresen szerepelt a 2022-es Bolyai János Kutatási Ösztöndíj-pályázaton. 

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítményt ösztönzi és ismeri el fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére segít felkészülni. Idén – több tudományterületen – 152 kutató projektjét támogatja a program, akik közül 25-en az Eötvös Loránd Tudományegyetem affiliáltjai.

Az ELTE Társadalomtudományi Kar oktatójaként pályázatot benyújtó Sik Domonkosnak, a Társadalomelmélet Tanszék habilitált egyetemi docensének A késő modernitás társadalmi fenomenológiája c. pályázatát díjazta a kuratórium. 

Sik Domonkos kutatásában azt vizsgálja meg a kritikai társadalomelméletek, a fenomenológiai filozófia és pszichopatológia, valamint a modernizációelméletek segítségével, hogy miként képzelhető el a modernitáshoz köthető paradox tendenciák lassítása, a negatív externáliák csökkentése, és végső soron a modernitás „megszelídítése” – anélkül hogy a feladásával járó totális összeomlást kockáztatnánk.

Kmetty Zoltán, a Szociológia Tanszék habilitált egyetemi docense a Társadalomtudományi Kutatóközpont CSS-Recens Kutatócsoport tagjaként szerepelt sikeresen az ösztöndíjpályázaton.

Kutatásában egy internetezőkre nézve reprezentatív, több közösségi platformról gyűjtött 1000 fős mintán alapuló adatbázison fogja a politikai törésvonalak, a mentális egészség, a kultúra, zene és szabadidő, valamint a társadalmi viselkedés meghatározottságait vizsgálni. A kutatás során a 2022 nyarán kiépülő adatbázis nemzetközi szinten is teljesen egyedülálló lesz, hiszen jelenleg nincs egy olyan adatbázis sem, ami reprezentatív mintán gyűjtött volna több közösségi médiát magában foglaló adatsorból.

Mindkét nyertesnek gratulálunk!

A 2022-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert kutatók névsora az alábbi linken tekinthető meg.