TáTK-s e-book és e-tankönyv készül az ELTE támogatásával

Az ELTE 2016. évi tankönyv- és jegyzettámogatási keretéből Bakó Boglárka, illetve Csepeli György és Örkény Antal projektje részesül.

Bakó Boglárka "Tisztamunka. A látható cigányok" c. e-bookja 861.594 Ft támogatást, Csepeli György és Örkény Antal "A nemzeti identitás változatai Európában. Globális kihívások, xenofóbia, migráció" c. e-tankönyve 1.500.000 Ft támogatást nyert el az egyetemi pályázaton.

A Tisztamunka. A látható cigányok című kötet a Világok világa munkacímű, Prónai Csaba és Bakó Boglárka által szerkesztendő romológiai sorozat első kötete lesz. Az e-book sorozatban megjelenő köteteket az oktatók tananyagként használják majd a magyarországi és külföldi roma/cigány közösségek, az előítéletek és sztereotípiák témaköreinek tanításánál. Az e-book kiadása hozzájárul, hogy a hallgatók friss és jól hasznosítható ismeretekhez juthassanak a roma/cigány kultúráról.

A nemzeti identitás változatai Európában. Globális kihívások, xenofóbia, migráció c. e-tankönyv megírása lehetővé teszi a mesterszakok során oktatott tárgyak közötti interdiszciplináris átjárás megkönnyítését, az elméleti és empirikus megközelítések egymásrautaltságának bemutatását, a 21. század globális kihívásainak megértetését a legújabb kutatási eredmények bemutatásával.  Az e-tankönyv négy fejezetében a szerzők összefoglalják a nemzeti identitásra vonatkozó nemzetközi összehasonító vizsgálatok eredményeit, amelyek az ISSP 1995, 2003 és 2013 során végzett kutatásaiból, és más, az elmúlt évtizedben végzett kutatásokból származnak. A tankönyv hangsúlyosan foglalkozik a nemzeti identitás 21. századi kihívásaival, különös tekintettel a xenofóbiára és a migrációra.

2016.11.13.