TáTK-s kitüntetettek a 2016 őszi egyetemi tanévnyitón

Az ELTE Szenátusa 2016. szeptember 9-én Ünnepélyes Közgyűlésén nyitotta meg az egyetem 382. tanévét. Az eseményen immár ünnepélyes keretek között is professor emeritus címet kapott Csepeli György és Halmai Gábor, valamint kitüntetést vehetett át Csongor Anna, Darvas Ágnes, Heller Mária, Wessely Anna, és a hivatali munkatársak közül Bartucz Gábor és Lőrincz Dalma. 

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként „Professor Emeritus” címet adományozott a Szociálpszichológia Tanszékről nyugdíjba vonuló Csepeli György professzornak, és az Európai Tanulmányok Tanszékről nyugdíjba vonuló Halmai Gábor professzornak.

Egyetemünk „Pro Universitate Emlékérem” kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú, vezető-oktatói, vezető-kutatói illetve vezetői tevékenységet.

Heller Máriának, a Szociológia Tanszék habilitált docensének az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát” adományozta.

Wessely Annának, a Szociológia Tanszék egyetemi docensének az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát” adományozta.

Csongor Annának, a Szociális Munka Tanszék oktatójának az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát” adományozta.

A Pro Ingenio Elismerő Oklevél a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységért adományozható. 

Darvas Ágnesnek, a Szociális Munka Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének az Egyetem Szenátusa Pro Ingenio Elismerő Oklevelet adományozott.

A nem oktató-kutató közalkalmazottak közül két munkatársunk vehetett át az évnyitón kitüntetést.

Lőrincz Dalmának, a TáTK Dékáni Hivatal kommunikációs munkatársának az Egyetem vezetése Trefort Ágoston Emléklapot adományozott.

Bartucz Gábort, a TáTK Gazdasági Hivatal oktatás-technikusi munkatársát az Egyetem Kancellárja Kancellári Dicséretben részesítette. 

Gratulálunk!

2016.09.09.