TáTK-s kutatók eredményei az Esély 2016/4-es számában

Az Esély Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat legfrissebb, 2016/4-es számában megjelent több TáTK-s kutató tanulmánya, illetve a Ferge Zsuzsa tiszteletére rendezett nemzetközi szakmai konferencia előadásai.

A szám szerzői közül Ferge Zsuzsa a TáTK professor emeritája, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor és Sik Domonkos a Kar oktatói, László Johanna óraadó oktatónk és PhD hallgatónk, Vígh Katalin pedig mesterszakos szociális munka hallgatónk.

Tartalomjegyzéke

Tanulmányok
Ferge Zsuzsa: Jaj az országnak, melyben a közösségi szellem bűn!

Merre tart az európai szociális modell? – Konferencia Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára
  • Adrian Sinfield: Strukturális szociálpolitika – a központi pillér. Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára
  • Guy Standing: Az elvi alapon lázadó: a prekariátus lelkiismerete?
  • Georg Vobruba: Centrum, periféria, árnyék. Új geopolitikai mintázat az euró és a schengeni rendszer válsága után
Magyar valóság
Darvas Ágnes – Farkas Zsombor – Kende Ágnes – Vígh Katalin: Roma gyerekek a szakellátásban. Gyermekjólét és gyermekvédelem Nógrád megyében

Szociális munka
Sik Domonkos: Szerfüggőség kritikai hálózatelméleti perspektívából

Recenzió
László Johanna: Az etikus és hatékony szervezésről /Sebály Bernadett – Vojtonovszki Bálint (szerk.): A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? – A közösségszervezés alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó – Humán Platform Egyesület – Civil Kollégium Alapítvány, 2016. 223 o./

A Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára szervezett "Merre tart az európai szociális modell?" konferencia videófelvételei online is megtekinthetőek

A "Roma gyerekek a szakellátásban. Gyermekjólét és gyermekvédelem Nógrád megyében" című tanulmány alapját pedig a Gyerekesély Közhasznú Egyesület kutatásának zárójelentése képezte.

2016.08.29.