TáTK-s sikerek az NKFIH pályázatán

2018.09.05.
TáTK-s sikerek az NKFIH pályázatán

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal [NKFIH] – „Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_18) és (FK_18)” elnevezésű pályázatán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának három oktató-kutatója (és team-jük) is sikeresen szerepelt.

A pályázat célja olyan kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A TáTK-n kutató, következő oktatók nyertek támogatást a pályázatot kiíró szervezettől:

NYERTES

PÁLYÁZATÁNAK / KUTATÁSI PROJEKTJÉNEK CÍME 

Kovács I. Gábor – Történeti Szociológia Tsz.

(közreműködők: Kiss Zsuzsanna, Takács Árpád)

 

A magyarországi polgári kori (1848-1944) egyetemi tanári professzió – tudáselit – utánpótlását adó történeti-szociológiai alakzatok azonosítása és a mobilitási mintázatok feltárása négy nemzedéki távlatban a professzorok adatgazdag családfái alapján

Sik Domonkos – Szociológia Tsz.

(közreműködők: Nyilas Mihály, Szécsi Judit, Takács Erzsébet)

Szolidaritás a késő modernitásban / Solidarity in late modernity

Kmetty Zoltán – Szociológia Tsz.

(közreműködő: Németh Renáta)

Szöveg analitika és közösségi média kutatás / Text analytics and Social Media research

 

Minden nyertesnek gratulálunk!