TDK felhívás 2015 őszén

Az őszi TDK konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden hallgatója egy 20-40 oldalas dolgozattal, amelyet 2015. november 14. (szombat) éjfélig kell leadni. A TDK dolgozat leadása az első lépés az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel felé.

Ki jelentkezhet?
A konferenciára nevezhet az ELTE TÁTK minden hallgatója szaktól és képzési szinttől (BA, MA, osztatlan) függetlenül.

Formai követelmények:
Terjedelem: 20-40 oldal
Betűtípus: Times New Roman 12
Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
A margók mérete egységesen: 2,5 cm
Valamelyik hivatkozási standard egységes használata
Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.
A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

Leadási határidő:
A dolgozatot 2015. november 14. (szombat) éjfélig kell elküldeni a varydani@gmail.com címre.  

A dolgozat bemutatása:
A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is.
A konferencia tervezett időpontja: 2015. december 11.

A kari TDK-konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, XXXIII. OTDK-ra 2017-ben – azoknak is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat.  

Bővebb információ: Váry Dániel (TDK titkár) varydani@gmail.com


2015.10.08.