Test, lélek és társadalom - ELTE-MTA workshop

Test, lélek és társadalom - ELTE-MTA workshop
05/09

2017. május 09.

ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), Kari Tanácsterem 0.100C

05/09

2017. május 09. -

ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), Kari Tanácsterem 0.100C


Az ELTE TáTK Tudománykutató Központja és az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága "Test, lélek és társadalom" címmel tart közös workshopot 2017. május 9-én az ELTE TáTK-n.

Időpont: 2017. május 9., 14:00-18:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), Kari Tanácsterem 0.100C

"Test, lélek és társadalom"
A test mint tudományos téma az elmúlt évtizedek érdeklődésének homlokterébe került: a testi és lelki egészség és betegség társadalmi konstrukciója, a gyógyítás változó formái, a test és az identitás kapcsolata és más hasonló problémák a kortárs társadalomtudományi gondolkodásban egyre gyakrabban bukkannak elő. A konferencia e szerteágazó transzdiszciplináris terület egy szűkebb szeletére fókuszál. Miként jön létre és hogyan változik a betegség fogalma? Mit mondanak a mai társadalomelméletek az orvos-beteg reláció hatalmi dimenziójáról? Hogyan jöttek létre a testi és lelki betegségek gyógyítását monopolizáló hivatások a modern társadalmakban? Hogyan jelenik meg és miért válik népszerűvé az orvosi szerep a populáris kultúrában? A konferencián elhangzó előadások ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket járnak körül szociológiai, társadalomfilozófiai, tudomány- és társadalomtörténeti perspektívából. 

Program
14.00–14.30 Takács Erzsébet (ELTE TáTK): Páciensek a hatalom és az autonómia metszéspontjában. Biopolitikai megközelítések
14.30–15.00 Kovai Melinda (ELTE TáTK): Mire jó a pszichológiatörténet? 
15.00–15.30 Gyimesi Júlia (KRE BTK): Pszichológia és spiritizmus Magyarországon
15.30–16.00 SZÜNET
16.00–16.30 Gecser Ottó (ELTE TáTK): A medikalizáció történelmi megközelítésben
16.30–17.00 Simon Katalin (Budapest Főváros Levéltára): "Vires unitae agunt" - Az egységesedés útján: orvosi professzionalizáció Magyarországon és Európában a 18-19. században
17.00–17.30 Magos Gergely (Magyar Nemzeti Levéltár): Hivatás és diktatúra. A magyarországi gyógyszerészet története 1939 és 1950 között
17.30–18.00 Nádasi Eszter (BME GTK): Orvosi innovációk, kórházi gyakorlatok és orvosszerepek a populáris kultúrában