Töretlenül – Kötettel köszöntötték fel Örkény Antalt

2024.06.25.
Töretlenül – Kötettel köszöntötték fel Örkény Antalt
Az Örkény Antal 70. születésnapja alkalmából készült Töretlenül című kötetet egy meglepetés eseményen mutatták be a szerzők az ünnepeltnek 2024. június 24-én, az ELTE TáTK Kari Tanácstermében.

A könyvbemutatóval egybekötött ünnepség váratlanul érte a Társadalmi Kapcsolatok Intézetének korábbi igazgatóját, aki az első meglepetés után úgy fogalmazott, nagyon örül a kötetnek, és annak is, hogy a megjelenése lehetőséget ad régebbi kutatások, publikációk és személyes élmények közös felidézésére is. 

A Töretlenül – Örkény Antal 70 éves című kötetet Csepeli György és Grajczár István szerkesztették, a kiadással járó szervezőmunkát a Kisebbségszociológia Tanszék egykori adminisztrátora, Fábiánné Borsós Gabriella vállalta. A kötet borítóját Balázs Andrea tervezte, aki nem tudni, hogy egyetért-e a bemutatón jelen lévőkkel abban, hogy Örkény Antal portréja ezen kicsit még Pierre Bourdieu-re is emlékeztet.

A Töretlenül huszonhárom szerzőjének tizenhét tanulmánya műfajilag nagyon sokszínű. Ahogy az előszóban szerepel: „Van köztük lírai hangütésű levél, széles ívű szakirodalmi áttekintés, innovatív politikatudományi vizsgálat, klasszikus szociológiai tanulmány, társadalomelméleti kísérlet, alkotmányjogi eszmefuttatás, nemzetközi összehasonlító történeti vizsgálódás, történeti városszociológiai rekonstrukció, oktatáspolitikai tanulmány, több szociálpszichológiai elemzés és egy elfeledett irodalmár életrajza.”

Ahogy a műfajok, úgy a kötet szerzői által érintett témák is meglehetősen változatosak: a romákkal szembeni diszkrimináció, a populizmus szociálpszichológiája, a fiatalok radikalizmus-definíciója, az igazságosság (tudás)szociológiája, az irányított mobilitás, az identitás alkotmányjogi koncepciói, a nem demokratikus jogi liberalizmus, az oktatáspolitika, az országrangsorok,  az antiszemitizmus mintázatai, a magyar holokauszt, a népirtások kulturális antropológiája, a görög „kisázsiai katasztrófa” – és így a menekültkérdés – ábrázolása a korabeli magyar sajtóban.

A szerkesztők így fogalmaznak a kötet első oldalán:

„Bár a kötetbe került írások sokfélék, szerzőik mindegyike megegyezik abban, hogy Örkény Antal a magyar szociológia álló csillaga, aki nemzedékek számára példakép, s mint kolléga különösen szeretetre méltó, szerény, nagytudású, szorgalmas, megbízható társ a kutatásban, az oktatásban és a tudományos közéletben.”

A könyvbemutatón részt vevők – nagyobbrészt, de nem csak kari oktatók – egyenként elmesélték, hogyan inspirálta az ünnepelt eddigi munkásságával kötetbe került tanulmányuk megszületését, és sokan kedves személyes emlékeket is megosztottak Örkény Antalról. Így derült ki, hogy a jelen lévők között akad gyerekkori barát, szomszéd, pályatárs és persze jónéhány tanítvány is, akik tudományos karrierjük elején erőt merítettek abból, hogy Örkény Antal biztatta őket a folytatásra. A Kisebbségszociológia Tanszék nyugdíjba vonuló oktatóját meghatotta a sok visszajelzés arról, hogy hatást gyakorolt több generáció szakmai fejlődésére is. Saját mentorai közül pedig – az éppen mellette ülő – Csepeli Györgyöt emelte ki, akitől rengeteget tanult a szakmáról.

A beszélgetés során az ünnepelt elmondta, nagyon örül, hogy annak idején nem vették fel a középiskola után bölcsészhallgatónak, és végül ennek köszönhetően az elsők között lehetett, akik hivatalosan is szociológiát tanultak, majd taníthattak Magyarországon, az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében.

Az Eötvös Kiadó által kiadott Töretlenül című kötet hamarosan online is elérhetővé válik az érdeklődők számára.

 

ELTE TáTK Visszapillantó – Videó Örkény Antal részvételével