Tudományos emlékülés Pataki Ferenc tiszteletére

Tudományos emlékülés Pataki Ferenc tiszteletére
01/22

2016. január 22.

MTA Székház, Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., II. emelet)

01/22

2016. január 22. -

MTA Székház, Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., II. emelet)


A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya és Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya nyilvános tudományos emlékülést rendez a 2015 novemberében elhunyt szociálpszichológus, Pataki Ferenc tiszteletére. Az emlékülésen előadást tart Huszár Tibor professor emeritusunk és Csepeli György professzorunk.

Időpont: 2016. január 22. (péntek) 10:00 - 13:00
Helyszín: MTA Székház (Budapest, Széchenyi István tér 9.) II. emeleti kisterem.

A felolvasó ülés programja:

Huszár Tibor: Pataki Ferenc pedagógiai filozófiája
Váriné Szilágyi Ibolya: Vezetői remények és kvalitások kibontakozása a pedagógia és pszichológia többszörösen nehezített terepein
Hunyady György: Csoport, társadalom, politika

11.25-11.35 Szünet

Erős Ferenc: Pszichológia mint társadalomtudomány – Pataki Ferenc az MTA Pszichológiai Intézetében
Csepeli György: Az identitáskereső identitása
Pléh Csaba: Közösség és haladás Pataki Ferenc munkáiban és életében

Az ülésre várják Pataki Ferenc akadémikus-társait, intézeti és egyetemi munkatársait, tanítványait és az MTA köztestülete más, emlékének tisztelettel adózó tagjait.

A meghívó letöltése