Új egyetemi tanári kinevezések az ELTE TáTK-n

2023.09.06.
Új egyetemi tanári kinevezések az ELTE TáTK-n
2023. szeptember 5-én Novák Katalin köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta az újonnan megbízott egyetemi tanárokat, akiknek ünnepélyes ceremónia keretei között adta át a professzori kinevezéseket.

A felsőoktatási oktatói munkakörök csúcsa az egyetemi tanári pozíció. Az egyetemi tanárokat a munkakörük elnyerése után a köztársasági elnök nevezi ki. Szeptember 5-én két ELTE TáTK-s oktató: Kövér-Van Til Ágnes és Ryder Andrew Richard vette át a jelentős tudományos és oktatói tevékenységet jelző megbízólevelet.

Kövér Van-Til Ágnes a József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia képzését végezte el. 1997-ben szerezte meg az MTA Állam- és Jogtudományok Kandidátusa címét. Az ELTE-n szociológiatudományból habilitált.

Pályáját „terepen” kezdte: széles körű tapasztalatot szerzett a büntetésvégrehajtást követő utógondozás területén, majd érdeklődése a kutatás felé fordult. Kutató főmunkatársként az Igazságügyi Minisztérium Bv. Országos Parancsnokság Nevelési Osztályának Kutatási Alosztályán, majd az Országos Kriminológia Intézetben, később az Alkotmány- és Jogpolitikai Intézetben dolgozott.

1990 óta tanít az ELTE-n: korábban az ELTE Szociológia Intézet oktatója, majd az Állam- és Jogtudományi Kar Jogklinika Programjának vezetője, majd a Szociális Tanulmányok Intézetének igazgatója, jelenleg a Szociális Munka Tanszék habilitált docense. Az ELTE-n kívül hosszú távon oktatott a CEU-n és az Országos Rabbiképző- és Zsidó Egyetemen, valamint meghívott vendégelőadóként több romániai és USA-beli egyetemen is közreműködött.

Elkötelezett az egyetem harmadik missziója iránt, többek között ehhez járul hozzá a 2019-ben szerkesztésében megjelent nemzetközi kötettel, melynek címe University and Society. Egyetemi szinten is elkötelezettje a nemek közötti esélyegyenlőség támogatásának, a Kar részéről az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottságának képviselője és a Gender Equality Plan kutatási munkacsoport vezetője.

Számos könyv, könyvrészlet és tudományos cikk szerzője, az ELTE TáTK Társadalmi Trauma Kutatócsoport vezetője.

Ryder Andrew Richard a londoni Greenwichi Egyetemen végzett mesterszakon „Romák/cigányok oktatási és szociális kirekesztése Magyarországon és Portugáliában” című diplomamunkájával. Doktori fokozatát a londoni Middlesex egyetemen szerezte filozófiából, később pedig a pozsonyi Comenius Egyetemen habilitált politikatudományokból.

Jelenleg az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének egyetemi docenseként dolgozik. Nagy oktatási tapasztalattal rendelkezik, korábban az Egyesült Királyság több intézményében, majd a Corvinus Egyetemen tanított.

Széles körű ismeretekkel és tudással rendelkezik több területen, például az Európai Unióval és a multikulturalizmussal kapcsolatban. Önálló kötete jelent meg többek között a Brexitről, illetve az akadémiai szabadságról.

Az EU ismeretek mellett kiemelkedően széles körű tudással rendelkezik a roma emberi jogokkal kapcsolatosan. Számos gyűjteményes kötet és monográfia szerzője és szerkesztője a roma jogvédelem témájában.

Oktatóinknak és minden újonnan kinevezett egyetemi tanárnak gratulálunk!