Vajda Júlia az OTKA kutatási témapályázat nyertesei között

2022.10.10.
Vajda Júlia az OTKA kutatási témapályázat nyertesei között
Karunk Szociológia Intézetének oktatója, Vajda Júlia Demokratikus viselkedés és joghoz való viszony családtörténeti háttérben c. projekttervét a pályázatokat értékelő Állam, Jog és Politika Szakértői Testület támogatásra érdemesnek tartotta. 613 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 24,11 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. 

A Vajda Júlia által vezetett kutatás célja, hogy feltárja a családi történelmi emlékezet és a joghoz való viszony, valamint a demokratikus viselkedés közti lehetséges összefüggéseket, kvantitatív (kérdőív) és kvalitatív (narratív élettörténet interjú) eszközökkel. A projekt az emlékezet és traumatörténeti elméleti kereteket és kutatási hagyományokat ötvözi a jogszociológia alapvető kérdéseivel, amely kereteken belül választ szeretne kapni arra, hogy a családtörténeti emlékezetnek milyen hatása van az egyén jogtudatára, intézményekbe vetett bizalmára, és demokratikus aktivitására, viselkedésére.

Gratulálunk a Vajda Júliának!