Választások és kényszerpályák

Válogatás az ELTE TáTK Tudományos Diákkör dolgozataiból.

2019.09.23.
Választások és kényszerpályák
Teljes egészében és ingyenesen hozzáférhető a Sik Domonkos által szerkesztett Választások és kényszerpályák c. kötet, amely korábbi, az ELTE TáTK műhelyében készült TDK-pályamunkákból válogatva mutatja be a hallgatói kutatások sokszínűségét.

A kötetről

A kötet válogatás az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Tudományos Diákkör pályamunkáiból. Ahogy a különböző intézetek keretében folyó tudományos munka, úgy a kötetben szereplő írások is változatos tematikus képet mutatnak. A közgazdaságtudományi, politikatudományi, szociológiai, antropológiai és történeti munkákat ugyanakkor az elhivatott érdeklődés mellett összekapcsolja egy közös érdeklődés is.

Különbözőképpen bár, de mindegyikben olyan kérdésekre keresnek választ a szerzők, melyek a társas viszonyok mikro- és makroszintű szerveződésének kihívásait állítják középpontba. A problémák oksági elemzését nemritkán kiegészíti a lehetséges megoldási irányok felvillantása is, mely gyakorlati következtetések különösen fontosak a tág értelemben vett társadalomtudományok eredményeinek hasznosítása szempontjából.

Noha a különböző diszciplináris keretek eltérő perspektívát kínálnak a társas jelenségek megértéséhez, pusztán az a tény, hogy egymás mellett szerepelnek, felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sokat tanulhatunk egymástól az interdiszciplináris párbeszéd során. Erre szokott alkalmat teremteni a félévente kari szinten megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencia, ahol sokszor épp azok a beszélgetések vetnek fel termékenyítő szempontokat, melyek valamely társdiszciplína felől érkeznek.

Pályájuk elején járó kutatókról lévén szó, fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a Tudományos Diákköri dolgozatokban testet öltő értekezések nemritkán olyan eredeti kérdéseket vetnek fel, amelyek kimondottan üdítő olvasmánnyá teszi a kötetet. Így az itt szereplő írásokat haszonnal forgathatják nemcsak azok, akik egy-egy témában kívánnak elmélyedni, hanem azok is, akik inspiráló kitekintésre vágynak. A szerzők méltatása mellett itt kell köszönetet mondani az ELTE TDK munkájában részt vevő titkároknak, intézeti felelősöknek és témavezetőknek: az itt olvasható munkák az ő hozzájárulásuk nyomát is magukon viselik. Végül köszönet illeti az egyetem és a kar tudományos utánpótlásképzés iránt elkötelezett vezetőségét is.

A kötet teljes egészében letölthető az eltereader.hu-ról.

A kötet a "Kutatási és készségfejlesztés TDK-zó hallgatók számára" című, NTP-HHTDK-18-0027 azonosító számú projekt támogatásával jelent meg.