Válság és társadalmi innovációk survey

Elérhetővé vált a Fokasz Nikosz vezette 2014-es survey-kutatás válságról és társadalmi innovációról, amelyben karunkról számos oktató vett részt az MTA–ELTE Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport tagjaként.

A kutatócsoport Görögország és Magyarország összehasonlító elemzése révén szeretett volna hozzájárulni a 2008-ban kitört hitelválság társadalmi következményeinek elemzéséhez. A kutatás részeként 2014. május folyamán kérdőíves adatfelvételre került sor. A személyes és online lekérdezéssel megvalósuló adatfelvétel célja a választói magatartásban, a civil társadalom reakcióiban megnyilvánuló társadalmi kezdeményezések feltárása volt.

MTA–ELTE Peripato Kutatócsoport tagjai: Fokasz, Nikosz, Előd Zoltán, Félix Anikó, Gerő Márton, Hajdú Gábor, Jelenfi Gábor, Kmetty Zoltán, Kopper Ákos, Micsinai István, Susánszky Pál, Tardos Róbert, Tóth Gergely.

2017.11.29.