Változó világ, változó társadalom - konferenciafelhívás

Interdiszciplináris, tudományos hallgatói konferenciáját szervez az ELTE PPK Társadalom- és Szervezetpszichológia MA szakirány és a Mindset pszichológiai szaklap. Várnak minden BA és MA hallgatót, aki bemutatná elméleti vagy empirikus kutatását.

Jelentkezési határidő: 2017. március 31.

Időpont: 2017. május 11. (csütörtök)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy u. 23–27.
Kapcsolat: sgm_researchlab@ppk.elte.hu

Az esemény Facebook oldala


A konferencia célja a napjainkban zajló társadalmi változásokra való reflektálás, és társadalmat érintő kérdések megvizsgálása elméleti és empirikus kutatásokon keresztül. A szervezők fontosnak tartják, hogy a különböző, társadalommal foglalkozó tudományterületek ne egymástól elszeparálva, hanem egymást kiegészítve vizsgálják ezeket a témákat. A konferencia lehetőséget biztosít, hogy a hallgatók bemutassák elméleti és empirikus kutatásaikat, megismerjék egymás tudományterületeit és az ott felmerülő módszertani-elméleti kihívásokat, illetve megvitassák egymással a kutatások során felvetett kérdéseket. A konferencián való részvételt oklevéllel igazolják, továbbá a résztvevők lehetőséget kapnak a Mindset online folyóiratban való publikációra.

A konferencia felkért előadói Kende Anna, egyetemi docens (ELTE PPK), szociálpszichológus és Littvay Levente, egyetemi docens (Central European University), politológus.

Jelentkezés:
A konferenciára jelentkezhet minden pszichológia, közgazdaságtan, politikatudomány, jog, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia és szociológia szakon tanuló illetve más érdeklődő BA és MA hallgató, aki bemutatná elméleti vagy empirikus kutatásának eredményeit 15 perces előadás formájában.
A konferenciára jelentkezni az alábbi linken található lap kitöltésével, illetve absztrakt feltöltésével lehet.
Az absztrakt terjedelme 250-300 szó, amely tartalmazza az előadás szakirodalmi hátterét, fő kérdéseit, hipotéziseit és az eredményeket illetve következtetéseket. Az absztraktokat szakmai zsűri értékeli, a jelentkezés elbírálásáról április elején küldünk értesítést.

2017.03.14.