Vita Publica - Tanulmányok Rényi Ágnes tiszteletére

 

A 2015-ös év végén megjelent kötet oktatónk, Rényi Ágnes 60. születésnapja alkalmából készült; a benne szereplő tanulmányokat a Társadalomtudományi Kar oktatói, Rényi Ágnes volt tanítványai, és más társadalomtudományi szakemberek írták. A kötetet Szabari Vera, Takács Erzsébet és Pál Eszter szerkesztették, kiadója az ELTE Társadalomtudományi Kar. Online formában honlapunkról tölthető le.
 
"A végül összeálló sokszínű kötet egyszerre tükrözi a szociológia és határterületeinek heterogenitását és az ünnepelt széles érdeklődési körét. Jóllehet e sokszínűség és a szerkesztői szándék eredményeként a kötet nem tagolódik tematikus fejezetekre – a tanulmányok is szerzőik neve alapján alfabetikus sorrendben követik egymást –, az írások mégsem széttartóak. Az összefonódás néhány elemét – a jelenkor aktuális társadalmi problémáinak diszciplináris, interdiszciplináris vagy akár diszciplínán túli megközelítéseinek egymásra fűzésével – talán a tanulmányokat röviden bemutató bevezető néhány gondolatával is sikerül érzékeltetnünk" - áll az előszóban a tanulmányok rövid bemutatása előtt.

 

A kötet letöltése

 

Powered by
Publish for Free

 

Tartalomjegyzék

 • Szabari Vera – Takács Erzsébet: Előszó
 • Berger Viktor: Morfológia és kollektív emlékezet. A tér kategóriája Maurice Halbwachs szociológiájában
 • Berkovits, Balazs: Reading Foucault in Hungary 
 • Csákó Mihály: Egy kutatási kérdés megközelítései: serdülők és a média
 • Erőss Gábor: A televízió hatalma, avagy a kulturális mezők autonómiájának felszámolása
 • Faber, Agoston: L’usage idéologique de la reconnaissance en tant que source du sentiment de solitude 
 • Géring Zsuzsanna – Király Gábor: A szervezeti működés diszkurzív aspektusai 
 • Gyáni Gábor: Zsidó-magyar, magyar-zsidó polgár. Akkulturáció mint polgárosodás 
 • Hack-Handa József – Vass Dorottya: Birtokolni vagy élvezni – közösségi gazdaság 2.0
 • Huszár Ákos: Szociológiai viták a rendszerváltás után
 • Németh Krisztina: A maradványos szóbeliség és a pusztai emlékezet 
 • Pál Eszter: Tudomány és nyilvánosság a viktoriánus Angliában 
 • Schleicher Nóra: Narratív identitáskonstrukciók 
 • Sik Domonkos: Az autonómia szociológiái – szociológiatörténeti vázlat 
 • Somlai Péter: Öt fejezet nemzedékekről 
 • Szabari Vera: Egy tanszék létrehozása az 1970-es évek Magyarországán 
 • Takács Erzsébet: Az integráció és a szolidaritás régi és új lehetőségei az individualizálódott társadalmakban
 • Wessely Anna: A források színháza 

 

2016.01.15.