Fundamentum

Fundamentum

Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány (INDOK) az 1997-ben alapított Fundamentum, az alapvető jogokról ismereteket és véleményeket közlő negyedévenként megjelenő folyóiratának kiadója. A folyóirat megjelenését kezdetben a holland Külügyminisztérium, az OSI és a Ford Alapítvány támogatta, majd helyüket hazaiak vették át, mindenekelőtt az ELTE Társadalomtudományi Kara. Az INDOK fő feladatának tekinti, hogy kiadványok megjelentetésével, valamint honlapján keresztül elérhető kiterjedt dokumentációs bázissal, konferenciák, szakmai és népszerűsítő programok szervezésével segítsük az emberi jogi kérdésekben való eligazodást. A folyóirat tematikus számai az emberi jogok más-más aspektusát tárgyalják.

Főszerkesztő: Halmai Gábor
Szerkesztők: Kazai Viktor Zoltán, Kállai Péter, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Salát Orsolya, Sólyom Péter, Zsugyó Virág, Köves Nóra.

A Fundamentum hosszabb lélegzetű, elméleti munkák közlése mellett megszólaltatja az alapjogok alkalmazóit is (a 2012. évben például az alapvető jogok biztosa adott interjút a lapnak).

Közlünk emberi jogokkal kapcsolatos magyar és külföldi dokumentumokat és azok kommentárját, foglalkozunk előkészületben lévő emberi jogi tárgyú törvények vagy (alkotmány)bírósági ügyek elemzésével. Górcső alá veszünk konkrét emberi jogi kérdéseket, s alapjogi esettípusok alapján bemutatunk hazai és külföldi emberi jogi szervezeteket. Közreadjuk az emberi jogi vonatkozású jogszabályok, illetve (alkotmány)bírósági ítéletek összefoglalóit, s vállalkozunk alapjogokkal kapcsolatos újabb nemzetközi publikációk lefordítására és közzétételére is.
 
Habár más közjogi kiadványok már léteznek Magyarországon, a Fundamentum az első és máig egyetlen olyan kiadvány, amely kifejezetten az emberi jogok kérdésére összpontosít. Természetesen számos idegen – elsősorban angol – nyelvű kiadvány létezik már ezen a területen, azonban azok akár nyelvi, akár anyagi okok miatt nem mindenki számára hozzáférhetőek Magyarországon.

Olvasóink a közjogi kérdésekkel akár egyéni, akár szakmai érdeklődésből foglalkozó kutatók, kormányzati és civil szervezetek, valamint jogalkotó és jogalkalmazó szervek munkatársai, illetőleg a jogot tanuló az alkotmányjog iránt érdeklődő diákok közül kerülnek ki.

A Fundamentum tematikus formában jelenik meg, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Tanulmány és Fórum rovatában egy adott téma köré szerveződő írások jelennek meg.

A Fundamentum archívuma elérhető a www.fundamentum.hu címen. A folyóiratban megjelent jogeset-összefoglalók pedig egy külön, részletesen kereshető adatbázison keresztül, a kereso.fundamentum.hu címen találhatók.

Facebook oldal

2015.03.17.