Kötő-Jelek

Kötő-Jelek

Kötő-Jelek – A Doktori Iskola évkönyve

A kiadvány célja

Évkönyvünk az Iskoláról doktoranduszaink (már doktoráltak és a még a fokozatszerzés előtt állók) munkáiból ad válogatást. Tudományos pályájuk különböző fázisaiban levő szerzőktől közlünk válogatást: az olvasó talál a kötetben megvédett disszertációból részletet, műhelytanulmányt és önálló kutatási beszámolót. Arra törekszünk, hogy az évkönyv doktoranduszaink publikációs fóruma legyen, s így adjon képet az Iskola működéséről, de ne zsengék gyűjteménye, hanem önmagukban is megálló közlemények szemléletben és módszerben nem egyformára szabott, de tudományosan igényes válogatása legyen.

Története 

A Kötő-Jelek tervezése és előkészítése 2002-ben kezdődött el, a kiadvány ötlete Némedi Dénestől származott, aki 2000-től egészen haláláig, 2010-ig vezette a Szociológia Doktori Iskolát, és aki magas szintű tudományos munkája, oktatói tevékenysége és a doktori iskola vezetésével járó hivatali kötelezettségei mellett mindvégig aktív szerkesztője volt e köteteknek. 

Ahogyan anno a kötetcím kitalálása, úgy a szerkesztés is közös munka volt, ahol a feladatok nem a hivatali hierarchiának megfelelő szerkezetben oszlottak meg. A kötet elnevezésével a szerkesztők (az első kötet esetében: Fonyó Attila, Némedi Dénes és Szabari Vera) azt a törekvésüket szerették volna kifejezni, hogy az olvasó olyan kiadványt tartson kézben, amely egyrészt „összeköt”, mert nemcsak a társadalomtudományok különböző területei, hanem az ún. „kezdők és beérkezettek” között is kommunikációs lehetőséget teremt; másrészt „elválaszt”, mert nem ígéri az egyetemes társadalomtudományosság illúzióját, bátran vállalja tudományunk és egyben az iskolában folyó kutatói munka sokszínűségét és annak megőrzését.

Az indulás pillanatától évről évre arra törekszünk, hogy doktoranduszaink munkáiból színvonalas és gazdag anyag jelenjen meg. Ezért már a kezdetekkor lényeges szempont volt, hogy a kötet minden esetben referált írásokat tartalmazzon, a doktoranduszok benyújtott kéziratait anonim opponensek bírálják el, majd a vélemények figyelembevételével szülessen szakmai döntés egy-egy tanulmány megjelenéséről.

Itt is külön köszönetet érdemelnek azok a kollégák, akik akár egy-egy alkalommal, akár több éven keresztül értékes szakmai véleményeik elkészítésével segítették hallgatóink szakmai fejlődését és egyben a kötet létrejöttét.

A kötet 2012-től (Kötő-Jelek 2011) papírkiadvány helyett digitális formátumban jelenik meg.

A kiadvány azonosítója: ISSN 2064-0528