Kulcskérdések

folyóiratok - Kulcskérdések

Kulcskérdések a társadalomtudományban 2011-2012 E-book (letöltés)

Online letölthető az első és a második Kulcskérdések konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet "Kulcskérdések a társadalomtudományban 2011-2012" címmel. A kötet első felében a társadalomtudomány etikai dilemmáit járták körbe az előadók. A második részben található tanulmányok a „kánon” és „apokrif” kérdéskörét veszik górcső alá. 

Kulcskérdések a társadalomkutatásban 2014-2015 E-book (letöltés)

Online letölthető a negyedik és az ötödik Kulcskérdések konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet "Kulcskérdések a társadalomkutatásban 2014-2015" címmel. A kötet első felének témája az erő és erőtlenség. Ez az ellentétpár minden emberi szerveződés életében fellelhető. Ezeket elemezve ezért a társadalmi csoportok működése, érték- és normarendszere, gondolkodása egyaránt feltárhatóvá válik. A második rész tanulmányai a traumák és tabuk kérdéskörének, összefüggéseinek, társadalmi jelentéseinek megvitatásával folytatják a diskurzust.

2016.03.25.