Vallásantropológia kurzus hallgatóinak fotóesszéi

Vallásantropológia kurzus hallgatóinak fotóesszéi

Tapasztalatok, élmények és interpretációk vallási közösségekben tett látogatások alkalmával
Előadó: Papp Richárd, egyetemi docens, Kulturális Antropológia Tanszék

A természetfölöttiről, a szakralitásról, a kultúrák mindegyike (ha különböző módon, akár egy kultúrán belül is eltérően) rendelkezik tapasztalatokkal. A mítoszok elmondják és megmagyarázzák mi és miért létezik úgy a világban és velünk, ahogy azt tapasztaljuk. A rítusokban ezek az alapvető minták válnak átélhetővé úgy, hogy az emberek kapcsolatba is lépnek a szenttel. A vallási kommunikáció azonban nem szűnik meg a mítoszok elbeszélésével vagy a rítusok cselekményeivel, hanem része a kultúrák mindennapi életének és hagyományának. Az előadások során a vallással kapcsolatos modern kori jelenségekre, változásokra, kérdésekre is kitérünk a vallásantropológiai kurzusok keretében.

A vallásantropológiai kurzusok magukban foglalnak egy előadást (az elmúlt félévtől kezdve angol nyelven is) valamint az előadáshoz kapcsolódó szemináriumot. A kurzusok során a vallás mint szociokulturális rendszer kulturális antropológiai megközelítéseinek főbb meglátásait dolgozzuk fel. A vallás antropológiai kérdésköreinek elemzése kapcsán így egyaránt tekinthetők a kurzusok vallásantropológiai bevezetésnek és elméleti felkészülésnek. A felmerülő elméleti kérdéseket esettanulmányok és az előadó kutatásainak példái egészítik ki. A kurzusok kiemelt célja, hogy a szemeszterek során látogatásokat teszünk vallási közösségeknél. Alapvetően fontos ugyanis, hogy a vallási eszméket, jelenségeket, közösségeket ne csupán távolról tanulmányozzuk,hanem elmenve közéjük, személyesen megismerve őket és együtt gondolkodva velük ismerhessük meg.

Az alábbiakban olvasható, képekkel illusztrált írások az említett élményeket, tapasztalatokat és az ezekből fakadó reflexiókat mutatják be.  Célunk mindezzel bepillantást nyújtani Karunk munkájának és szellemiségének egyik legfontosabb törekvésébe, amelynek sarkalatos összetevője a társadalmi nyitottság elősegítése és a társadalmi-kulturális csoportok, világnézetek, ethoszok értelmező megismerése.

Az alábbi gondolatok a vallásantropológiai kurzusok hallgatóinak gondolatait összegzik. Természetesen megjelennek ezekben olyan szubjektív meglátások is, amelyek óhatatlan velejárói az intenzív empirikus megismerésnek. Ettől válnak ezek az írások többé, mint egyszerű leírások, hiszen nem csupán bepillantást engednek látogatásaink élményvilágába, hanem reflexíven, továbbgondolkodásra késztetve és a bemutatott közösségek, vallások világának mélyebb megismerésére is inspirálhatják az olvasót.

A leírtak reményében ajánljuk a következőket honlapunk felkeresői számára, biztatva mindenkit a vallási közösségekben tett látogatásainkban való „utazásra”, részvételre.

A beszámolók vizuális illusztrációit Holland Katinak és Beszédes Noéminek köszönhetjük. Köszönettel tartozunk továbbá Schneider Katának és Vancsó Annának is akik előadóként és a látogatások szervezőiként évek óta segítik a vallásantropológiai kurzusok munkáját.

Szeretnénk megköszönni minden egyes vallási közösségnek is befogadó nyitottságukat, türelmüket és kedvességüket, amellyel fogadták a vallásantropológiai kurzusok résztvevőit.

Holland Katalin

Beszédes Noémi

2015.04.03.