Rólunk

Rólunk

Rólunk

A Könyvtár jogelődje az ELTE Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézetének Könyvtára.

A Társadalomtudományi Kar 2003-ban alakult, ebben az évben hozták létre a Kari Könyvtárat. Állományának alapját az 1969-ben alapított Szociológiai Intézet gyűjteménye képezte. A Kar oktatási tevékenységének bővülésével 2006-ban átkerült az általános szociális munkás szakhoz tartozó könyvtári dokumentumok a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtárából.

A Könyvtár 2015. május 12-i Kari Tanács határozata alapján vette fel Némedi Dénes nevét, akinek hagyatéka az állomány részét képezi.

A gyűjtemény mintegy 60 ezer dokumentumot tartalmaz, amelyben a Kar egykori professzorainak hagyatékai is megtalálhatók.

 

Könyvtár gyűjtőköre:

Főgyűjtőkör: szociológia és szakszociológiák, politológia, szociálpszichológia, kulturálisantropológia, demográfia, statisztika, egyetemes és magyartársadalomtörténet, szociálpolitika, szociális munka, gyermekvédelem, nemzetközi tanulmányok, közgazdaságtan, Európai Unió szakirodalma, egészségpolitika, a kar oktatástörténete, karon készült szakdolgozatok.

Mellékgyűjtőkör: filozófia, humánökológia, matematika, vallásantropológia, számítástechnika, pedagógia, epidemiológia, egészségügyi menedzsment, közigazgatás, jog, pszichológia.