Jövőkép

Jövőkép

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtára a Kar hagyományos és digitális tudásvagyonának gyarapítója, őrzője, szolgáltatója.

A Könyvtár a Karon zajló oktatási és kutatási tevékenység, valamint a tanulástámogatás során megjelenő igények figyelembevételével szervezi és folyamatosan fejleszti szolgáltatásait. Fontos szerepet tölt be az információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztésében, a formális és nem formális tanulás támogatásban, az intézmény tudás- és tudomány-disszeminációs tevékenységében.

A Könyvtár munkatársai felkészültek, magas szakmai kompetenciákkal rendelkeznek, tudásukat folyamatosan fejlesztik, elhivatottak szakmájuk és a Kar iránt.

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtárának célja, hogy a hagyományos könyvtári feladatokat összehangolja a jelen és a jövő korszerű technológiájával és kihívásaival; szolgáltatásait a felhasználók igényeinek figyelembevételével alakítsa ki; és támogató környezetet biztosítson mind használói, mind munkatársai számára.