A koronavírus megjelenésével kapcsolatos intézkedések

2020.11.09.
A koronavírus megjelenésével kapcsolatos intézkedések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fokozott figyelemmel kíséri a Kínában felbukkant és azóta világszerte észlelt, tüdőgyulladással járó megbetegedéssel kapcsolatos információkat, és a maga eszközeivel igyekszik hallgatói és munkatársai, valamint azok környezete kockázatait csökkenteni. Folyamatosan bővülő cikkünk az Egyetem – és azon belül a Társadalomtudományi Kar – intézkedéseiről és egyéb közleményeiről tudosít.

Felhívás az ELTE valamennyi hallgatójához és munkatársához

2021.05.10.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület május 10-i dokumentumában összefoglalja mindazokat az új kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a 2020/21-es tanév tavaszi félévének befejezésével kapcsolatban az egyetemi polgárokat érintik. A félévet a távolléti oktatás és számonkérés szabályai szerint kell folytatni és befejezni. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés. Az ettől való eltéréshez dékáni vagy igazgatói engedély szükséges. Továbbra is fennmaradnak az online működéssel kapcsolatos szabályok és lehetőségek. Változatlanul érvényben vannak a járványügyi védekezés megszokottá vált keretei (maszk, távolságtartás stb.). A JOKT valamennyi egyetemi polgár számára ajánlja, hogy éljen a védőoltás lehetőségével. A 2021/22-es tanévet az Egyetem fizikai jelenléttel kívánja megkezdeni.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. május 10-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. május 10.)

2021.03.24.

Az ELTE JOKT kiegészíti az online és hibrid oktatásra vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályzatot, lehetőséget adva a folyó tavaszi félév egyes kurzusainak átszervezésére. Az online oktatás – a hallgatók visszajelzése alapján is – sikeresen működik a hosszan elhúzódó járványhelyzetben. Azonban ellehetetlenült több, csak fizikai jelenléttel megszerezhető kompetencia átadása, amely a megfelelő színvonalú tudáshoz, a minőségi oklevél kibocsátásához elengedhetetlen. Az ilyen kurzusokat akár a szorgalmi időszakon túlra is át lehet szervezni. A dékán – a hallgatói önkormányzat egyetértésével – ítéli meg a jelenléthez kötött kurzus időbeli átszervezésének indokoltságát, feltételeit, és megfelelő időben értesíti az érintett hallgatókat és oktatókat.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. március 24.)

2021.03.04.

A március 4-én közölt kormányzati szabályok alapján a JOKT módosítja a 2021. február 4-én kiadott tájékoztatóját, megerősíti a távolléti oktatás általános kötelezettségét, azzal kiegészítve, hogy a jelenléti oktatásra egyedi miniszteri engedéllyel rendelkező kurzusok is csak távolléti formában tarthatók meg. A szakmai gyakorlatok jelenléttel akkor folytathatók, ha azt a gyakorló hely szabályai kifejezetten lehetővé teszik. Az Egyetem sportlétesítményeiben szabadidős sport nem űzhető. Az Egyetem közgyűjteményei, szabadtéri kiállítóhelyek, kertek nem látogathatók. A folyamatos működés fenntartásának követelménye mellett a munkahelyi vezetők széles körben engedélyezhetnek otthoni munkavégzést. Az Egyetemen az elektronikus ügyintézés folyamatosan fennmarad.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. március 4-i TÁJÉKOZTATÓJA

2021.02.08.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2021. február 4-én, a tavaszi félév kezdetén újabb tájékoztatót adott ki a koronavírus járvány második hullámának terjedése miatti veszélyhelyzetben az egyetemi polgárok kötelességeiről és a rájuk vonatkozó szabályokról, amelyben továbbra is fenntartja a korábbi, november 12-i tájékoztató rendelkezéseit. Az Egyetem a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterét távolléti oktatással kezdi meg, és azt az ellenkező rendelkezésig fenntartja. Egyúttal bízik benne, hogy a járvány terjedése tartósan olyan kedvező fordulatot vesz, hogy a félév során hibrid oktatásra tud majd átállni.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. február 4-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. február 8.)

2020.11.12.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. november 12-én újabb tájékoztatót adott ki a koronavírus járvány második hullámának terjedése miatti veszélyhelyzetben az egyetemi polgárok kötelességeiről és a rájuk vonatkozó szabályokról.

Az Egyetem a 2020/21-es tanév őszi szemeszterére korábban elrendelt hibrid oktatásról távolléti oktatásra áll át. Ennek alapján valamennyi kurzust távolléti oktatás formájában kell megtartani. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés. A 2020/21. tanév őszi szemeszter vizsgaidőszakára úgy kell felkészülni, hogy valamennyi számonkérés csak online formában tartható meg. Ugyanakkor valamennyi egyéni, csoportos, projekt jellegű vagy intézményesített keretek között zajló kutatási és harmadik missziós tevékenység a kutatás jellegének, ütemtervének megfelelően folytatandó. A tudományos, oktatási és szakmai rendezvények csak online szervezhetők és tarthatók. 

A kollégiumot a digitális átállás miatt elhagyó hallgatóknak legkésőbb 2020. november 16-án 16 óráig kell kiköltözniük. Külföldi, külhoni hallgatók külön engedély nélkül maradhatnak a kollégiumokban. Rajtuk kívül külön engedéllyel maradhatnak azok a hallgatók, akik azt alapos okot megjelölve kérik. Az egyedi engedélyről a kollégium igazgatója dönt.

A távolléti oktatás idején az Egyetem üzemszerű működése folyamatos. Így minden oktató, kutató, tanár, munkatárs munkavégzésre köteles. A munkavégzés helye akkor lehet otthoni, ha azt a feladatok maradéktalan ellátása megengedi. Továbbra is fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. november 12-i TÁJÉKOZTATÓJA

 

2020.11.10.

2020/4.  Dékáni Utasítás

A 2020. november 10-én kelt 2020/4. Dékáni Utasításban Juhász Gábor dékán a koronavírus járvány elleni védekező intézkedések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében elrendelte, hogy 2020. november 11. és 14. között az ELTE Társadalomtudományi Karon minden órát távolléti oktatásban kell megtartani. A szorgalmi időszak további részében az oktatás rendjét illetően a jogszabályi rendelkezések és az azok alapján megszülető egyetemi intézkedések lesznek irányadóak.

2020.10.22.

Az ELTE JOKT a hibrid oktatásra vonatkozóan, 2020. szeptember 7-én alkotott ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) az alábbi tájékoztatóban kiegészíti a számonkérésekkel kapcsolatos részletesebb szabályokkal:

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 22-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020.10.12.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 12-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 12-i TÁJÉKOZTATÓJA (a COVID-19 betegségből vagy karanténból visszatérők számára)

2020.09.07.

A tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterével kapcsolatos tudnivalókat, kötelezettségeket és felhívásokat tartalmazza. Az Egyetemet nem látogathatja, aki koronavírussal fertőzött, a koronavírusos megbetegedés tüneteit mutatja, vagy az elmúlt 10 napban ilyennel kapcsolatba került. A személyi higiéné követelményeinek betartása (gyakori kézfertőtlenítés, köhögési etikett, távolságtartás) az Egyetem minden polgára számára kötelező. Az Egyetemen belül zárt térben, illetve az egyetemi szabadtéri rendezvényeken a maszk szabályszerű használata kötelező, az orrot és a szájat egyaránt takarva.

A hibrid oktatásban az órák főszabály szerint fizikai jelenléttel, más kurzusok viszont online valósulnak meg. Az őszi szünetre és a vizsgaidőszakra – ellenkező rendelkezésig – a korábban kihirdetett tanév rendje szerint kerül sor.

Fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen. Az általános részvételi korlátok keretei között a tudományos, oktatási és szakmai rendezvények szervezése és az azokon való részvétel megengedett. Az adminisztrációban dolgozó munkatársak munkairányítójukkal megállapodást köthetnek az otthoni munkavégzésről.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. szeptember 7-ei tájékoztatója

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai

2020. 09. 01. – Friss rendelkezések

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

 • az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáról;
 • a személyes közreműködést igénylő tanórák látogatásáról, szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósításáról;
 • a számonkérés, beszámolás rendjéről, valamint
 • a tanévnyitók, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartásáról

az alábbi utasításban rendelkezik:

6/2020. (IX. 1.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi készültséget kezelő intézkedési tervéről (hatályos: 2020. szeptember 2. napjától)

Az utasítás mellékletei:

2020.07.29. – Hibrid oktatással indítja a tanévet az ELTE

Összefoglaló cikk a változásokról az ELTE honlapján

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének tájékoztatója (2020.07.29.)

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszerjárványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai

Tájékoztató a Magyarországra való beutazásról - magyar és külföldi állampolgárok számára (2020.07.15.)

2020. 06. 10. – Kivételek a fennmaradó intézménylátogatási tilalom alól

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. június 10-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. 05. 21. – Üzenet

Borhy László rektor üzenete a távolsági oktatásban zajló félév lezárása kapcsán

2020. 05. 18. – Fennmaradó intézménylátogatási tilalom

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. május 18-ai hatállyal megerősíti, hogy a március 23-án kiadott TÁJÉKOZTATÓ szerinti kötelezettségek és felhívások hatályban vannak. A hallgatók intézménylátogatási tilalma fennmarad, a beszámoltatásokat (vizsgák, záróvizsgák stb.) az átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás szerint online kell megszervezni és lebonyolítani. Az otthoni munkavégzés a szakterület jellegzetességeihez igazodóan a továbbiakban is széles körben megengedett. Azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkahelyi megjelenése nem nélkülözhető, be kell tartaniuk a járványügyi védekezés szabályait (védőtávolság, a forgalmas helyeken maszk, szellőztetés stb.).

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 18-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. 05. 08. – Tájékoztatás

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 8-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. 04. 15. – Intézkedések meghosszabbítása

A húsvéti ünnepek alatt megjelent 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései érintik a felsőoktatási intézményekben lebonyolítandó záróvizsgák és felvételi vizsgák kérdését is. A JOKT a fenntartóhoz fordul a hivatkozott jogszabályban megfogalmazott, a záróvizsgák megszervezésével összefüggő egyes kérdések tisztázása iránt, és további rendelkezéseket a fenntartó álláspontjának ismeretében hoz.
A JOKT nyomatékosan felhívja a Karokat, hogy ellenkező rendelkezésig folytassák a záróvizsgák online lebonyolításának előkészítését, annak módszertanának kidolgozását, tesztelését, és az online vizsgáztatás lehetőségének mielőbbi megteremtését.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. április 15-i KÖZLEMÉNYE

2020. 03. 30. – Életvezetési ajánlások

A koronavírus-járvány okozta kihívások közül sokak – különösen az egyébként is aggodalmaskodók – számára az a legnehezebb, hogyan kezeljék a válsághelyzetből adódó bizonytalanságot. Az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó ajánlásokat tett közzé, amelyek segítenek az alkalmazkodásban.

2020.03. 23. – Gyakorlati információk

A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a távolléti oktatással, az elektronikus ügyintézéssel, továbbá az otthoni munkavégzéssel és a működtetés elektronikus útra terelésével kapcsolatos gyakorlati információkat ebben a menüpontban gyűjtjük és adjuk közre. Itt megtalálható a távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályzat is.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 23-i TÁJÉKOZTATÓJA

Borhy László rektor üzenete

2020. 03. 21. – Dékáni levél a távoktatás megkezdése előtt

Juhász Gábor dékán nyílt levélben szólította meg a hallgatókat, melyben a távoktatás megkezdéséhez szükséges lépésekről tájékoztatta a kari közösséget.

2020. 03. 20. – Microsoft Teams felhasználói tájékoztató hallgatóknak

Kedves Hallgatók,

 Az egyes előadások és szemináriumok sajátos jellegéből és tanmenetéből fakadóan a kurzusvezetők különböző online – a távoktatás során használatos – platformok alkalmazására kérhetik Önöket.

Ugyanakkor az ELTE által preferált távoktatási eszköz, melyet a legtöbb oktató javasol és használ, a Microsoft Teams kommunikációs és co-working megoldása.

Kérjük Önöket, hogy olvassák el az Informatikai Igazgatóság által kiadott tájékoztatót, mely segítségével könnyen elérhetik és használhatják az alkalmazást.

Direkt link a tájékoztatóhoz: http://iig.elte.hu/file/2020_teams_hasznalata_mod.pdf

Kérdés vagy nehézség esetén, kérjük, továbbítsák kérdéseiket a teams@elte.hu  e-mail-címre.

2020. 03. 16. – Dékáni levél a hallgatóknak

Kedves Hallgatóink!

Ezúton szeretnék rövid tájékoztatást adni a COVID-19 koronavírus elleni védekezés miatt elrendelt távolléti oktatás előkészítéséről a Társadalomtudományi Karon. Mivel távoktatási formában zajló képzéseink nincsenek, olyan helyzetre keresünk az Önök továbbhaladását biztosító megoldásokat, aminek kezelésében nincsenek széleskörű tapasztalataink, ezért az előttünk álló másfél hétben próbáljuk kialakítani annak március 23-tól alkalmazandó keretrendszerét.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az egyetemi épületek látogatási tilalma miatt nem fognak tudni igénybe venni számos, az online kommunikációhoz szükséges szolgáltatást (gépterem, könyvtári olvasóterem és kölcsönzés). Feltételezzük azt is, hogy hallgatói közösségünk nagyon eltérő infokommunikációs lehetőségekkel rendelkezik az IT eszközökhöz és internetkapcsolathoz való hozzáférés tekintetében. Mivel a települési könyvtárak is kezdenek bezárni, azok a közösségi végpontok is eltűnőben vannak, amik segíthetnék Önöket az esetlegesen szerényebb otthoni infokommunikációs hozzáférés pótlásában. Mindezek alapján a távolléti oktatás kereteit az alábbiak szerint igyekszünk kialakítani:

 1. Arra törekszünk, hogy diákjaink a különböző tanegységeket minél kevesebb, a korábbiakban nem használt alkalmazás segítségével teljesíthessék.
 2. Mivel a TáTK-n az általánosan használt oktatást támogató rendszer a Coospace, ezért alapvetően továbbra is ennek a használatát preferáljuk. Ez nem jelenti azt, hogy azokon a képzéseken, mint amilyen az alkalmazott közgazdaságtan BA, ahol más rendszert használtak a kollégák, át kéne térni erre, hiszen a diákok is ismerik annak használatát.
 3. A fentiekre tekintettel olyan távoktatási minimum protokollt igyekszünk kialakítaniami a legszélesebb körben és a leginkább üzembiztosan teszi lehetővé a az oktatókés a diákok közti online kommunikációt. Ezt alapvetően részletes előadásvázlatok közzétetelével és az irodalom online elérhetőségének biztosításával igyekszünk biztosítani.
 4. Az Önök hozzáférésének sávszélességében vélelmezhető különbségekre tekintettel minimálisra igyekezzük korlátozni a valós idejű kommunikációt, ehelyett olyan tanulást támogató anyagok feltöltését támogatjuk, amiket hallgatóink bármikor megtekinthetnek.
 5. Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan kurzusok, amelyek esetében ennél összetettebb támogatást kell adnunk, ezek tekintetében a legmegfelelőbb platformokat és alkalmazásokat jelenleg teszteljük.
 6. Azonosítjuk azokat a kurzusokat is, amelyek esetében az ismeretek átadása távolléti módszerekkel nem lehetséges. Ezek esetében is keressük teljesítésük lehetséges megoldásait.

A távolléti oktatásra való átállással módosulhatnak a kurzusok teljesítésének a félév elején kiadott tematikában meghatározott feltételei.  Ezeket minden esetben az Önök előrehaladását legjobban biztosító módon próbáljuk átalakítani.

A kölcsönös bizalom jegyében kérem együttműködésüket a mostani rendkívüli helyzet kezelésében:

Juhász Gábor
dékán

2020. 03. 15. – Munkatársaknak szóló üzenet

Az  ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete a munkatársaknak szóló üzenetet adott ki, amelyet az tett szükségessé, hogy az új koronavírus járványos terjedésének lassítása érdekében radikálisan csökkenteni kell a személyes találkozások számát. Ezért az Egyetem munkájában egyszerre teremti meg a távolléti oktatás feltételeit – nemcsak az egyetemi, hanem a közoktatásban is –, és a működési folyamatait is megváltoztatja, hogy a személyes jelenlétet a legkisebbre szorítsa.

A teljes szöveg itt olvasható.

2020. 03. 13. – Új intézkedések

Az új tájékoztató kiadását a Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzet, a vészhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendelet megjelenése, valamint a fenntartó által elrendelt intézkedések végrehajtása tette szükségessé. Egységes szerkezetben magában foglalja a március 9-én kiadott felhívás és a március 11-i tájékoztató intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 13-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. 03. 11. – Legfrissebb információk

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 11-i tájékoztatója

A Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én délután elrendelt vészhelyzetre reagáló egyetemi tájékoztató felülírja a március 11-én délelőtt kiadott dékáni határozatot.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet rendelt el, a felsőoktatást érintő intézkedések a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetve születtek meg. Az ELTE rektora 2020. március 12–13. napokra a hallgatók számára rektori szünetet rendel el. Valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel 2020. március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba kell távozniuk. (A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.) A hallgatók tavaszi szünete a tanév rendjében meghatározott időtartamot megváltoztatva 2020. március 16–22. között lesz. Az ELTE egésze 2020. március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. A hallgató személyes jelenlétét igénylő oktatás kivételével az egyetem működése az elrendelt rektori szünet és a tavaszi szünet alatt, valamint azt követően is fennmarad, vagyis az oktatók, kutatók és az adminisztráció munkatársai számára a munkavégzési kötelezettség nem változik. Részletek az alábbi dokumentumban.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 11-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020/2. Dékáni Utasítás –

A COVID-19 koronavírus járvány terjedésének fékezését szolgáló intézkedésekről: távolléti oktatás tesztelése 2020. március 16-án és 17-én az ELTE Társadalomtudományi Karán.

 1. Oktatókra vonatkozó utasítások
 1. A Társadalomtudományi Karon 2020. március 16-án és 17-én teszt jelleggel minden tanórát távolléti oktatásban kell megtartani a meglévő oktatást támogató felületek (Coospace, Canvas, MeetStreet, Moodle) vagy a Microsoft Office 'Teams' alkalmazás használatával, amiről a kurzus hallgatóit Neptun üzenetben tájékoztatni kell.
 2. Azok az oktatók, akik a kurzusuk elsajátításához szükséges ismereteket nem tudják távolléti oktatással átadni, a kurzus címének és tárgy és kurzus kódjának feltüntetésével jelezzék ezt a nemtavoktatas@tatk.elte.hu e-mail címen 2020. március 16-ig, hogy huzamosabb időtartamú távolléti oktatás elrendelése esetén az elmaradó órák pótlásához szükséges intézkedések tervezhetővé váljanak.
 3. A távolléti oktatás tesztelését végző oktatók mindegyike írja meg releváns tapasztalatait a tavoktteszt@tatk.elte.hu e-mail címre.
 1. Intézetigazgatókra, tanszékvezetőkre, kari bizottságok elnökeire vonatkozó utasítások
 1. Az intézetigazgatóknak / tanszékvezetőknek / kari bizottságok elnökeinek 2020. március 16-ig gondoskodniuk kell az általuk vezetett szervezeti egység / bizottság levélszavazással történő döntéshozatalának teszteléséről, amihez a Dékáni Hivatal nyújt segítséget.
 1. Hallgatókra vonatkozó utasítás
 1. 2020. március 16-án és 17-én a hallgatók az oktatói utasításokban meghatározottak szerint kötelesek teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket beleértve ebbe az oktatást támogató alkalmazások telepítését és az oktatást támogató felületek aktív használatát.

Az utasítás hatálya csak a Társadalomtudományi Kar szervezésében zajló kurzusokra vonatkozik, a más karokon tartandó órákra nem.

Frissülő GYIK

Koronavírus (JOKT) – gyakran ismételt kérdések (GYIK) (2020. március 11-i állapot)
A koronavírus gyors közösségi terjedését mutató országok listája (2020. március 10-i állapot)

2020. 03. 10. – Kötelezettségek és felhívások

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alább letölthető TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek az új típusú koronavírus járványának terjedése és Magyarországon történt igazolt megjelenése miatt valamennyi ELTE egyetemi polgár számára kötelezően betartandók és figyelembe veendők.

A TÁJÉKOZTATÓ egységes szerkezetben magában foglalja a korábban kiadott felhívás (2020. március 5.) intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a TÁJÉKOZTATÓT a járványügyi helyzet alakulásától függően folyamatosan frissíti. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota és annak a részletkérdésekre kiterjedő magyarázata az alábbi linken nyomonkövethető.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének TÁJÉKOZTATÓJA

Rövid összefoglaló közlemény

2020. 03. 05. – Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület tájékoztatása

Tekintettel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus, az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik:

 1. Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik

  1. az elmúlt 14 napban az új koronavírus járvány közösségi terjedésének helyén jártak (Kína, Dél-Korea, Észak-Olaszország, Irán) vagy
  2. olyan személyekkel voltak közvetlen kapcsolatban, akik Kínában, Dél-Koreában, Észak-Olaszországban vagy Iránban jártak a találkozást megelőző két hétben, hogy mostantól két hétig (2020. március 19-ig) vonuljanak otthoni karanténba (a háztartáson belüli érintkezést észszerű határokon belül minimalizálva, a közösségi érintkezést kerülve), és az Egyetem épületeitől, ill. rendezvényeitől maradjanak távol. A b) pont esetében a karantén hamarabb feloldható, ha megbízható információ áll rendelkezésre arról, hogy az érintett kontakt személy két héttel a járványos terület elhagyása után is tünetmentes, és fertőzés nála nem igazolt.
 2. Felhívjuk azokat az oktatókat és hallgatókat, akik az ELTE TTK Biológiai és Kémiai Intézetei által a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszerész képzésében tartott órákon részt vettek az elmúlt 14 napban, így közvetlen kapcsolatba kerülhettek a Semmelweis Egyetem (SE) iráni hallgatóival, a következő 14 napban maradjanak távol az ELTE épületeitől/rendezvényeitől.
 3. Az ELTE a mai naptól határozatlan időre felfüggeszti a SE angol nyelvű gyógyszerész képzésének ELTE-s óráit.
 4. Az 1. és 2. pont tekintetében érintettnek minősülő kollégiumi lakó haladéktalanul köteles jelezni a kollégiumvezetőnek érintettségét, hogy szükség szerint elkülönített elhelyezéséről gondoskodhassunk.
 5. Felhívjuk valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy kövesse figyelemmel, és tartsa be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden honlapon szereplő előírásokat. (A későbbiekben: https://koronavirus.gov.hu/). Különösen az 1-2. pontok alapján otthoni karantént kezdők tájékozódjanak arról, mely esetben (tünetek megjelenése) kell a háziorvosnál telefonon jelentkezniük.
 6. Felhívjuk valamennyi oktatónkat, hallgatónkat és munkatársunkat, hogy a fenti szabályok betartására figyelmeztessék egymást is.
 7. Az a hallgató, továbbá az az oktató vagy más munkatárs, aki megelőző jelleggel önkéntes otthoni távollétet vállal, vagy egyébként hatósági karanténba kerül, köteles bejelenteni a távolléte okát és a távollét időtartama elejét és végét, és – ha van ilyen – a vírusteszt negatív eredményét.
 8. Rögzítjük, hogy a fenti okból történő távolmaradást kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján, igazolt távollétnek tekinti az Egyetem. (Orvosi igazolásra stb. nincs szükség.) Az ELTE TáTK hallgatói és munkatársai esetében erre a célra a hianyzasbejelentes@tatk.elte.hu e-mail-cím szolgál.
 9. A járványhelyzet alakulására és annak időtartamára tekintettel később intézkedünk az elmaradt oktatási tevékenység (előadások és gyakorlatok) megtartásáról és a beszámolási kötelezettség teljesítéséről.
 10. Felhívjuk az Egyetem Professor Emeritus címmel rendelkező munkatársait, továbbá minden olyan munkatársat, oktatót, akinek a kora, vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az általánosnál magasabb kockázatot jelent, hogy tartsa távol magát a közösségi alkalmaktól, így az egyetemi élettől és oktatástól is.
 11. Amennyiben egy hallgató a fenti pontok alapján (akár önként, akár a kötelezés miatt) marad távol az Egyetemtől, a távollétét úgy kell tekinteni, hogy az nem számít bele a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a hiányzás 1/3-ot meghaladó mértékébe. A HKR 66. § (1) bekezdés b) pont szerinti, az egynegyed és egyharmad közötti távollét esetén teljesítendő többletfeladatról az oktató saját hatáskörében dönthet.
 12. Annak a munkatársnak, akinek egészségi állapota és munkakörének jellege egyébként engedi a távoli munkavégzés lehetőségét, kérésére a közvetlen munkahelyi vezetője köteles azt elrendelni.
 13. Tájékoztatjuk azokat az oktatókat, kutatókat, munkatársakat, akik az új koronavírusra tekintettel önkéntesen vagy a fenti kötelezés alapján karanténba vonulnak, hogy az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem járnak. Akik egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a karantén idejére táppénzben részesülnek.
 14. Kinyilvánítjuk, hogy az ELTE továbbra is elkötelezett a nemzetközi tudományos térben való aktív közreműködésben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben, és megingathatatlanul hisz a nemzetközi mobilitásban, a társadalmi felelősségvállalás jegyében azonban arra kér mindenkit, hogy fontolja meg nemzetközi útját, támogatva a világszintű erőfeszítéseket a vírus elleni küzdelemben. E megfontoláshoz figyelmükbe ajánljuk azt a szempontot is, miszerint jelenleg tényleges kockázatot jelent, hogy a gondosan tervezett utazások az utolsó pillanatban meghiúsulhatnak, ha a célországban (vagy éppen Magyarországon) alakul ki a következő járványgóc. Az előzetesen lefoglalt utazások költségei – jellemzően – nem visszatéríthetők, a meg nem tartott rendezvények költségei pedig a pályázatokban nem elszámolhatók. Ezek figyelembe vételével is gondolja meg minden egyetemi polgár, melyik utazás annyira fontos, hogy megérje ezt a kockázatot.
 15. Emlékeztetjük az egyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek körében arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet.
 16. Ismételten felhívjuk valamennyi oktatónkat, hallgatónkat és munkatársunkat, hogy az új koronavírussal összefüggő javaslatait, észrevételeit, kérdéseit a jokt@elte.hu címre küldje.

2020. 02. 28. – 2020/1. Dékáni Utasítás a koronavírus járvány magyarországi megjelenésével kapcsolatos felkészülést szolgáló intézkedésekről az ELTE Társadalomtudományi Karán

Közösségi rendezvények tekintetében teendő intézkedések

Annak érdekében, hogy a résztvevőket értesíteni lehessen a rendezvény esetleges elmaradásáról, 2020. február 28-tól minden, a karon szervezett rendezvényt kötelező bejelenteni a Dékáni Hivatalnak (a dh@tatk.elte.hu címen) legalább két, a rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatásért felelős személy e-mail és mobiltelefon elérhetőségének feltüntetésével, valamint annak megjelölésével, hogy a rendezvény résztvevői milyen csatornán érhetők el (e-mail címlista, telefonos elérhetőség, facebook eseményoldal, google regisztrációs platform stb.).

Utazások

Tájékoztatni szeretném a kar közösségét arról, hogy a fertőzésgócnak számító területekre korábban kiadott kiutazási engedélyek a kockázatok mérlegelésével visszavonásra kerülhetnek.

A hallgatók lehetséges előrehaladását biztosító intézkedések

 1. Minden oktató töltse fel 2020. március 4-ig a 2019/2020-as tanév második félévében az ELTE Társadalomtudományi Karán oktatott kurzusának összes meglévő elektronikus anyagát (irodalmak, előadásvázlatok, egyéb, a kurzus teljesítése szempontjából fontos elektronikus anyagok) a kurzus Coospace (Canvas, MeetStreet) felületére.
 2. 2020. március 4-ig minden oktató nyisson fórumot a Coospace  (Canvason, MeetStreeten) felületen online konzultációk lehetővé tétele céljából.

Helyettesítési terv készítése

 1. A Dékáni Hivatal, a Gazdasági Hivatal, a Tanulmányi Hivatal, a Némedi Dénes Könyvtár, a Doktori Iskola vezetője 2020. március 4-ig készítsen helyettesítési tervet a helyettesítő feladatokat ellátó kollégák e-mail, egyetemi vonalas, illetve mobiltelefonos elérhetőségének megjelölésével.
 2. Az intézetek és a tanszékek vezetői készítsenek helyettesítési tervet 2020. március 4-ig az intézetigazgatói, a tanszékvezetői, valamint a tanszéki titkári teendők tekintetében, a helyettesítő feladatokat ellátó kollégák e-mail, egyetemi vonalas, illetve mobiltelefonos elérhetőségének megjelölésével.

2020. 02. 26. – Intézkedések a kínai Wuhanból indult koronavírus járvány terjedésére tekintettel 

 1. Felszólítjuk az Észak-Olaszországból (a Rómától északra fekvő olasz területekről), valamint más fertőzési gócpontnak számító területről érkező munkatársainkat, hallgatóinkat, vendégeinket, hogy önként maradjanak távol az egyetemi közösségtől két hétig. (Igazolt távollétnek minősül az ilyen.) Az érintettek e-mailben jelezzék a távolmaradásukat és annak okát.
 2. Felszólítjuk azt, aki Kínából, vagy más fertőzési gócpontból – különösen Észak-Olaszországból – érkezik és lázas, köhög, vagy légzési nehézséget tapasztal, maradjon otthon, telefonon sürgősen hívja fel háziorvosát, vagy kezelőorvosát, ezek hiányában az Egyetem foglalkozás-egészségügyi orvosát, mondja el panaszait és azt, hogy Kínában, Észak-Olaszországban, vagy más fertőzési gócpontban járt, vagy kapcsolatban volt fertőzött személlyel a tünetek megjelenését megelőzően. Kérjen tanácsot a további teendőkre nézve. Ha sürgős orvosi ellátásra van szüksége és mentőt kell hívnia, feltétlenül mondja el, hogy panaszai kialakulása előtt milyen kapcsolatban volt a fertőzött területekkel, onnan érkezett személyekkel.
 3. Felhívjuk valamennyi munkatársunk, hallgatónk és vendégünk figyelmét, hogy saját maga és környezete egészsége érdekében – itthon és külföldön is – kövesse a tisztiorvosi szolgálat (egészségügyi hatóság) utasításait, utazás előtt érdeklődjön a Külügyminisztérium konzuli szolgálatán.
 4. Az általános higiéniai szabályok megtartására, valamint a gyakori alapos kézmosás szükségességére ezúttal is – miként előző leveleinkben – felhívjuk a figyelmet.

2020. 01. 29. – Megelőzés, ajánlás higiénés szabályok betartására

Jelenleg a heveny légúti megbetegedések megelőzésére szolgáló higiénés rendszabályok betartása a legfontosabb.

 1. Mossanak gyakran kezet, kerüljék beteg emberekkel történő kontaktust, betegen ne menjenek közösségbe.
 2. Tömegközlekedési eszközök használatát követően, oktatási épületbe vagy szállásra betérve azonnal bő meleg szappanos vízben mossanak kezet és arcot.
 3. Kínában is és több európai országban is jelenleg a szezonális influenzavírusok is terjednek, ezért mindenkinek javasolt az influenza elleni védőoltás.
 4. Repülővel utazók használjanak a szájat és környékét fedő védőmaszkot.
 5. Koszos kézzel ne nyúljanak a szájukhoz. Tüsszentéshez, köhögéshez egyszer használatos zsebkendőt használjanak.
 6. A koronavírus a lappangási ideje alatt is fertőz, vagyis a kb. kéthetes tünetmentes időszakban is továbbadható.
 7. Kérjük azokat a hallgatóinkat és munkatársainkat, akik Kínába utazást terveznek, figyeljék a WHO, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait, valamint a Külügyminisztérium és a konzuli osztályok tájékoztatásait.
 8. Kérjük továbbá azokat a hallgatóinkat és munkatársainkat, akik az elmúlt napokban tértek vissza Kínából, különösen annak Hupej tartományából, vagy a közeli napokban térnek vissza onnan, hogy két hétig maradjanak távol a közösségi alkalmaktól, figyeljék saját egészségi állapotukat és magas láz, légúti tünetek panasza esetén forduljanak a Dél-pesti Centrum Kórház kijelölt ellátó helyére, a Szent László Kórházba és jelezzék, hol jártak.
 9.  A szorgalmi időszak február 10-i indulása után is igazolt távollétet jelent előbbi, Kínában járt hallgatóink és munkatársaink távolmaradása az előadásokról, gyakorlatoktól hazatérésüket követő két hétig. (További tájékoztatás is intézkedés a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat utasításai alapján.) A hallgatóknak Neptun-üzenetben juttatjuk el az információt, külföldi hallgatóinknak angolul is, továbbá honlapunkon és az egyetemi polgárok által látogatott internetes felületeken és a kollégiumok és oktatási épületek bejáratainál is elhelyezzük.
 10. Az épületüzemeltetés és takarítás körében fokozott figyelemmel járunk el annak érdekében, hogy a melegvíz szolgáltatás folyamatos legyen, folyékony szappan és papírkéztörlő megfelelő mennyiségben folyamatosan álljon rendelkezésre és a vizes helyiségek, továbbá a közös helyiségek bejáratait (kilincseit) rendszeresen tisztítsák.

KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, CIKKEK, FELHÍVÁSOK

KORONAVIRUS.GOV.HU

ELTE.HU 

KORMANY.HU

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÓK