Peripato Társadalmi Dinamika Kutatóközpont

Peripato Társadalmi Dinamika Kutatóközpont

Peripato Társadalmi Dinamika Kutatóközpont

Peripato Társadalmi Dinamika Kutatóközpont

Kutatóközpont vezető: Fokasz Nikosz professzor emeritus, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Tanszék
Postacím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
Email: fokasz.nikosz@tatk.elte.hu 
Blog: https://peripato.blog.hu/ 

A kutatóközpont rövid története

2013-2019
A Peripato Kutatócsoport 2013-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia támogatását. A frissen megalakult MTA-ELTE Peripato Kutatócsoport keretében megkezdtük a 2008-as pénzügyi válság társadalmi és politikai hatásainak összehasonlító elemzését Görögországban és Magyarországon. Különböző alcsoportokban vizsgáltuk, hogy a 2008-as adósságválság következményei miként hatottak e két országban az ideológiai és politikai megosztottságra és a társadalmi mozgalmak alakulásra. A kutatócsoporton belül működött média alcsoport a diffúzió-kutatás és önszerveződés szemléletmódját alkalmazó médiadinamikai módszerekre alapozza kutatásait.

A kutatás részeként 2014. május folyamán VÁLSÁG ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK SURVEY nevű kérdőíves adatfelvételre került sor. A személyes és online lekérdezéssel megvalósuló adatfelvétel célja a választói magatartásban, a civil társadalom reakcióiban megnyilvánuló társadalmi kezdeményezések feltárása volt.
A kutatás itt olvasható.

2016 elején új felmérés kidolgozásába kezdtünk, hogy összehasonlítsuk a menekültproblémával kapcsolatos görög és magyar közvélemény formálódását. Az athéni Országos Társadalomkutató Központtal (rövidített neve: EKKE) együttműködve két párhuzamos online felmérést végeztünk Magyarországon és Görögországban, a felnőtt internetezők 2 x 1000 fős mintáján. 
Annak érdekében, hogy a 2016-17-es összehasonlító felmérésen túl más nézőpontból is megragadhassuk a közbeszéd képeit, a médiatartalmak szocioszemantikai hálózatelemzését is elvégeztük. Ez a vizsgálat a 2004-2016 közötti görög és a magyar politikai napilapokra terjed ki.

MTA–ELTE Peripato Kutatócsoport ebben a keretben 2019-ben befejezte működését. Egykori tagjai: Fokasz, Nikosz, Előd Zoltán, Félix Anikó, Gerő Márton, Hajdu Gábor, Jelenfi Gábor, Kmetty Zoltán, Kopper Ákos, Micsinai István, Susánszky Pál, Tardos Róbert, Tóth Gergely.

2018-2021
Az ELTE Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében a Peripato Kutatócsoport tagjaiként a Buchanan és Cantril szerzőpáros klasszikus összehasonlító megközelítésének adaptált változatát alkalmaztuk. Az elemzések a hat nemzetiséghez kapcsolt attribútumok két-módusú hálózati megközelítésére épültek. 

Kutatásunk következő lépéseként azt is igyekeztünk rekonstruálni, hogy a görög és a magyar tömegmédia hogyan járult hozzá a nemzeti sztereotípiák és általánosabban a vizsgált nemzetekkel kapcsolatos képek kialakulásához.

2017-2022
A Krétai Egyetemmel együttműködve – együttműködő partnerünk Aristeidis Tsantiropoulos a szociológia tanszék egyetemi docense – több éven keresztül szerveztük a „Compulsive coexistence. The integration processes of refugees in the Cretan society” című, konferenciával egybekötött nyári egyetemet és terepmunkát. 

2018-2023
2023-ban zárult le egy a Krétai Egyetemmel közösen folytatott kutatás: „Kényszerűségből idegenben élni. A magyarországi görög politikai menekültek és leszármazottjaik esete. Kortárs emlékek és értékelések.” Eredményeit több konferencián mutattuk be.

A Kutatócsoport jelenlegi tagjai

 • Fokasz Nikosz, professor emeritus, kutatócsoport vezető, Szociológia tanszék, ELTE, Budapest
 • Bodor Péter, Professor of Sociology, Department of Sociology, ELTE, Budapest
 • Irene Lagani, Professor of History, Department of Political Science and History, Panteion University, Athens, Greece
 • Nikos Marantzidis, Professor of Political Science, Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
 • George Pleios, Professor of Sociology, Department of Communications and Media, National & Kapodistrian University of Athens, Greece
 • Aris Tsantiropoulos, Associate Professor of Social Anthropology, Department of Sociology, University of Crete, Rethymno, Greece,
 • Kostas Tsivos, Charles University, Prague, Faculty of Arts, Institute for Greek and Latin Studies, Modern Greek Studies,
 • Tardos Róbert, Researcher, Faculty of Social Sciences, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
 • Jelenfi Gábor, Doctoral Candidate, Doctoral School of Sociology, Faculty of Social Sciences, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

Jelenlegi kutatási területek

komplex rendszerek, a kollektív cselekvés mintázatai, másokról alkotott kép, sztereotípiák, menekülttörténetek, traumák, összehasonlító tanulmányok Magyarországról és Görögországról

Konferencia szervezés

2023. Trauma és megnyugvás, 75 év után, Fehérvárcsurgó, International Conference, with Greek Institute in Hungary
2021. Trauma és megnyugvás (Trauma and Appeasement) International online Conference with Greek Institute in Hungary

Legutóbbi terepmunka tanulmányok

July 2019 – Rethymno, Crete, „Compulsive coexistence.” 
October 2021 – Athens, Epirus, Thessaloniki “Living perforce in a foreign country.” 
May 2022 – Rethymno, Crete, „Compulsive coexistence.” 

Legutóbbi konferencia megjelenések

Nikos Fokas: Το μεγάλο ταξίδι 1948 - … Προσωπικές μαρτυρίες για την φυγή, την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφυγόπουλων στην Ουγγαρία. (The long journey 1948 - ... Personal testimonies about the escape, arrival and settlement of refugee Greek children in Hungary.) Greek Institute, 23. April 2023, Fehérvárcsurgó

Nikos Fokas: Προσωπικές μαρτυρίες για την εγκατάσταση και η πορεία ένταξης των Ελληνόπουλων στην Ουγγαρία. (Personal testimonies about the settlement and the integration process of Greek children in Hungary) Department of Modern Greek Philology, Charles University, Prague, 02 Marsh, 2023

Nikos Fokas: Greeks in Hungary, Conference Greeks in Central Europe between the 15th and 20th Century, 21st to 23rd September 2022 at the OZ IKONY Gallery of Icons in Žilina (Slovakia)

Nikos Fokas: Παιδιά του στρατώνα; Οι πραγματικότητες των αρχείων και αφηγήσεων, (Children of barracks? Realities of archives and oral reports) „Τραύμα και Κατευνασμός” (Trauma and Appeasement) Online Conference of Greek Institute in Hungary, 11. June. 2021. 

Nikos Fokas: Citizens or free riders, Complexity in nature and society, Philosophical and Interdisciplinary Conference about complexity, 23, October 2020. Babes-Bolyai University, Cluj (Kolozsvár)

Nikos Fokas: Cognitive maps, social distance and national stereotypes in times of crisis, The case of Greece and Hungary, with Gábor Jelenfi, Róbert Tardos, “Migrations: Interdisciplinary Challenges” University of Crete Research center, Thursday 17 & Friday 18 October 2019

Nikos Fokas: Δράσεις φιλελληνισμού στην Ουγγαρία 2003-2019, (Actions of philhellenism in Hungary 2003-2019) Conference Όψεις του Σύγχρονου Φιλελληνισμού στην Ευρώπη (Aspects of Modern Philhellenism in Europe) 20-21. September 2019 Thessaloniki

Válogatott tanulmányok

2017 – NIKOS FOKAS: Two home countries one identity, Δύο πατρίδες, μια ταυτότητα (επιμ.) Νήσος Publishing Co., Athens 
2017 – NIKOS FOKAS: Απρόβλεπτες διαδρομές, (Unforeseen routes) Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας (Pictures about the life of the Greeks in Hungary) – Időfonal, Képek a magyarországi görögök életből – (ed. with. Ioannis Raptis, Vlahosz Haralambosz), ASKI, Athens - Új Mandátum Publishing Co., Budapest
2018 – NIKOS FOKAS:    … and next year in Greece, … És jövőre Görögországban (ed.) ELTE Eötvös Publishing Co., Budapest
2020 – NIKOS FOKAS: Trauma és megnyugvás, (Trauma and Appeasement) ed. with.Görög Athéna) Görög Intézet, Budapest
2022 – Mapping cultural distances in a catnet approach: How Greeks and Hungarians see themselves and others, With Gabor Jelenfi, Robert Tardos, Comparative Sociology, 21(1), 1-42.  doi: https://doi.org/10.1163/15691330-bja10047
2022 – Cognitive Maps, Cultural Distances and National Stereotypes in Times of Crises: Comparing Greece and Hungary With Gábor Jelenfi, Róbert Tardos in. Maria Kousis, Aspasia Chatzidaki, Konstantinos Kafetsios (eds): Challenging Mobilities in and to the EU during Times of Crises, Part of the book series: IMISCOE Research Series (IMIS), Springer

Nemzetközi kapcsolatok

 • Department of Communication and Media Studies, University of Athens
 • Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies, University of Macedonia
 • Department of Sociology, University of Crete
 • Institute of Greek and Latin Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

A kutatócsoportban eltöltött szakmai gyakorlatok

2018-ban: Maria Spourdalaki, Department of Philosophy and Social Studies, University of Crete
2021-2022-ig: Aikaterini Meliou, Department of Philosophy and Social Studies, University of Crete
2023-2024-ig: Maria Eleftheria Chatzara, Department of Sociology, University of Crete