Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoport

Kutatóközpont vezető: Kiss Zsuzsanna
Postacím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A kutatócsoport célja

A prozopográfia önálló társadalomtörténeti tudomány, amely genealógiai, névtani és demográfiai hagyományokat is felölel. Legtömörebben fogalmazva személyek egy meghatározó csoportjának kollektív, statisztikai alapú vizsgálatát jelenti. Ennek érdekében adatokat gyűjt az egyénekről, amelyek segítségével az általuk alkotott csoport állandó és változó jellemzőit is igyekszik leírhatóvá tenni. A prozopográfiai kutatás a személyre, környezetére és társadalmi státuszára koncentrál, azaz a személyre a családja és a társadalom más csoportjainak kontextusában, arra a helyre, helyzetre, amelyben aktív volt és arra a szerepre és funkcióra, amelyet társadalmában betöltött.
Kutatócsoportunk érdeklődésének fókuszában az 1980-as évek közepén kezdett elitkutatások folytatása áll, konkrétabban a hazai egyetemi tanárok polgári kori és két háború közötti kutatása. Célunk az egyetemi tanárokra vonatkozó - korábban létrehozott - életrajzi adatbázis karbantartása, frissítése és elemzése. Ennek értelmében munkánk állandó része az adatgyűjtés, az adatrögzítés és a legfrissebb elemzési technikák dinamikus adaptálása.

A kutatócsoport tagjai 

Kiss Zsuzsanna adjunktus, ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
Kovács I. Gábor ny. c. egyetemi tanár, ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
Kövér György egyetemi tanár, ELTE BTK  Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
Takács Árpád tanszéki titkár, ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
Bartha Diána hallgató, szociológa MA

Publikációk

A legfontosabb publikációk a a Történeti elitkutatatások - Historical Elite Research sorozat kötetei:

  1. Kovács I. Gábor-Kiss Zsuzsanna-Takács Árpád: Diszkrimináció – emancipáció – asszimiláció – diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára I. : Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok. Történeti elitkutatások – Historical Elite Research. ELTE Társadalomtudományi Kar, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012
  2. Kovács I. Gábor - Takács Árpád (ö.áll.): Hit - tudomány - közélet : A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014
  3. Kovács I. Gábor - Takács Árpád (ö. áll.): Sárospatak erőterében. A tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. III. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016
  4. Kovács I. Gábor - Takács Árpád (ö. áll.): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben I. A protestáns felekezeti-művelődési alakzatokhoz tartozók ősfái.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018

Kovács I. Gábor publikációi az MTMT-ben

Konferencia előadás

Kiss Zsuzsanna: Tudáselit kutatás akkor és most - az ELTE TáTK-on zajló történeti elitkutatás tapasztalatai (#hagyomány #innováció #történelem konferencia, Eger, 2019. január 17.)

2015.02.05.