Társadalmi Traumák Kutatócsoport

Társadalmi Traumák Kutatócsoport

A Társadalmi Traumák Kutatócsoport 2021 februárjában alakult. Célja, hogy az ELTE Társadalomtudományi Karon is előtérbe kerüljenek a hazai és a nemzetközi traumakutatással kapcsolatos új eredmények, és oktatóink, hallgatóink szerepet tudjanak vállalni a téma hazai tudományos kutatásában, a témához kapcsolódó publikációk készítésében.
 

A kutatócsoport célja

Társadalmi traumatizáció alatt az olyan tartós, az emberi életet veszélyeztető, súlyosan hátrányos társadalmi megkülönböztetést szoktunk érteni, mely kényszermozgatásokkal, súlyos vérveszteséggel, súlyos egzisztenciális veszteséggel és presztízsveszteséggel jár együtt, és egy egész társadalmi csoportot kollektíven sújt. Kollektív traumák áldozatai gyakran védtelen társadalmi rétegekből kerülnek ki, mint a nők, fogyatékosok, gyermekek, etnikai, vallási csoportok stb. Önmagában bántalmazás, az igazságtalan bánásmód, a diszkrimináció okozta jogok sérülése nem jelent feltétlenül kollektív traumát. A trauma egyéneket érint, ugyanakkor az individuumok együttes élménye, a közös narratíva elbeszélése, a sors-közösség vállalása teszi a traumát egyének kollektív traumájává.

A kollektív és individuális traumatizáció szociokulturális és pszichológiai folyamatai az ún. trauma stúdiumok (trauma studies) napjainkra önálló transzdiszciplináris kutatási területnek tekinthetők. A kollektív trauma releváns kérdéseivel már jelentős számú, a karhoz köthető kutató is foglalkozott. A kutatócsoport célja ezen eredmények összefogása, láthatóvá tétele, továbbá új kutatási területek, irányok tematizálása, új kutatások beindítása. A kutatócsoport a magyar traumakutatás szellemiségét vinné tovább, melybe beletartoztak többek között Ferenczi Sándor, Virág Teréz, Erős Ferenc és Heller Ágnes.

A kutatócsoport tevékenységei

A kutatócsoport feladataként az alábbiakat határozták meg:

 • új kutatási eredmények megismertetése,
 • hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel,
 • kutatások előkészítése, megvalósítása, terjesztése,
 • konferenciák, workshopok szervezése,
 • papír alapú és online publikációk,
 • kutatási irányok tematizálása,
 • hallgatók mentorálása, szakdolgozati témák vezetése,
 • a program kiterjesztése a TáTK doktori program keretében megvalósítandó kutatásokra,
 • a témával foglalkozó kutatók és kutatások összefogása és koordinálása,
 • kutatási együttműködések kialakítása az ELTE más karaival, más hazai és külföldi egyetemekkel,
 • a témában folytatott kutatások nemzetközi hálózatának kialakítása, illetve meglévő nemzetközi hálózatba való bekapcsolódás.

Vezetés, tagság

Ügyvivő vezető: Kövér-Van Til Ágnes

A szervezőbizottság tagjai:
Indries Krisztián, a szakmai programokért felelős
Háberman Zoltán, a kutatásokért és a kiadványokért felelős munkatársak.

 

2021.03.05.