Karrierlehetőségek

Karrierlehetőségek CIVIL MA

Elhelyezkedési lehetőségek államigazgatásban, közösségi és civil intézményeknél.
Az MA fokozatot megkapó hallgatók a négy félév elvégzését követően képesek lesznek a közösségi munkához és a civil szervezetekhez kapcsolódó önálló munkavégzésre, intézmények, szervezetek vezetésére, projekt és kutatási tervek kialakítására és menedzselésére, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, döntéshozatalra, prezentációra, szakmai ismereteik átadására, interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre.

Néhány konkrét példa a fentiek alapján, hogyan is tudják alkalmazni hallgatóink a tanultakat a gyakorlatban: 
 • Közösségfejlesztői kezdeményezéseket indítanak, aktivizálják a helyi lakosságot a helyi cselekvésre.
 • Szakmai segítséget nyújtanak a kibontakozó helyi cselekvéshez.
 • Az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok, a nem kormányzati szervezetek és az üzleti, állami szektor közötti együttműködést segítik.
 • Részt vesznek, segítik a helyi fejlesztési tervek és stratégiák elkészítését.
 • Képzési programokat szerveznek az érdeklődő helyi szereplők számára.
 • Új helyi szolgáltatásokat, közösségi vállalkozásokat (nonprofit információs irodák, közösségi központok, tanácsadó szolgálatok, forprofit – új típusú – szövetkezetek) hoznak létre. 
 • Az aktuális nemzeti és európai lehetőségek, trendek, prioritások, valamint az adekvát módszertani ismeretek integrálása révén tanácsadást végeznek, bemutatva a helyi közösségi csoportoknak a lehetséges alternatívákat.
 • Információt nyújtanak és feltárják a hozzáférés lehetőségeit, részt vesznek a helyi közösségi csoportok saját információs rendszerének kialakításában. 
 • Szervezik, fejlesztik a helyi nyilvánosságot.  
 • Helyi mozgalmakat, konferenciákat, műhelymunkákat, fórumokat szerveznek 
 • Partneri kapcsolatot alakítanak ki az erőforrások fejlesztését (menedzsmentjét) elősegíteni hivatott szervezetekkel (kistérségi fejlesztési irodák, munkaügyi központok képző intézményei). 
 • Komplex nonprofit fejlesztési programokat terveznek, bonyolítanak le, értékelnek, monitoroznak.

2018.06.05.