Kutatások

Kutatások

Szöveganalitikai modellek társadalomtudományi korpuszokon

Németh Renáta kutatása a Computational Social Science munkacsoportban, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program támogatásával. 

A kutatócsoport több altémán dolgozik:

  1. Szöveganalitikai vizsgálatok robusztusságának vizsgálata. A kutatás során néhány alapvető módszertani szempont szerint vizsgálják szöveganalitikai módszerek (elsősorban Twitter-adatok szentiment-elemzése) robusztusságát, ismert és publikált adatok másodelemzésével, a cél módszertani ajánlások megfogalmazása.
  2. Szintén módszertani szempontból vizsgálják az automatizált szöveganalitikai módszerek szociológia számára nyújtott új lehetőségeit (cím: Discovering sociological knowledge through automated text analytics).
  3. Korrupcióval kapcsolatos online sajtóbeli hírek elemzése, dinamikus topikmodellek segítségével.
  4. Online fórumokon közzétett posztok segítségével a depresszió keretezésének vizsgálata. Kérdésük, hogy a bejegyzések milyen okokra vezetik vissza a felmerülő problémákat: inkább biológiai, pszichológiai vagy éppen szociológiai tényezőkre. 

Oksági következtetés a társadalomtudományi kutatásban 

Németh Renáta kutatása az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatásával, 2012–2015.

A téma röviden:
„A klasszikus axiómát, amely szerint oksági következtetések levonására csak randomizált kísérletekből származó adatok alkalmasak, az utóbbi évtizedek néhány eredménye új megvilágításba helyezte. A Bolyai János Kutatási ösztöndíjjal támogatott kutatásomban a társadalomtudományok nézőpontját képviselve ezen új eredményekhez kapcsolódom. Fő kérdésem, hogy hogyan járulhatnak hozzá a kauzalitást érintő új statisztikai eredmények a társadalomtudományi kutatásokhoz.”

Strukturális hatások keresztosztályozott adatokban 

Rudas Tamás Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által támogatott kutatása, 2012-2016.

A téma röviden:
„We expect to gain a deeper understanding of what aspects of data collection designs determine whether or not causal inference is possible based on the data collected. That understanding will offer methods to assess designs and to tell to what extent a causal inference may be valid. Methods will be developed, together with software implementation, to measure the effects of assignment and the effects of treatment, given a particular design. These results will be applied to the analysis of data arising from various data collection procedures that are now identified in the literature as pseudo-experiments, natural experiments, confounded or partially confounded designs, etc. The results will be relevant for sociological research and evidence based policy making.”

Migráció – a valóság közelítése innovatív módszerekkel (120711)

Simon Dávid kutatása.

A téma röviden:
"A migráció egy szenzitív társadalmi, gazdasági és politikai téma, amely körültekintő elemzést igényel. Napjainkig Magyarországon csak néhány kutatás célozta meg a kivándorlás kérdését, különösen annak gazdasági és munkapiaci következményeit. Ha módszertani szempontból vizsgáljuk a rendelkezésre álló adatokat, felsorolhatjuk az erősségeket és gyengeségeket, de belátható, hogy a felhsznált módszerek nem merítik ki a módszertani lehetőségeket. Migrációkutatáshoz kapcsolódó kutatási célunk a migránsok migrációhoz kapcsolódó veszteségeinek és nyereségeinek felmérése. További célunk, hogy innovative mintavételi eljárásokat evaluáljunk a migráns popopuláció vizsgálatára, survey-statisztikai kontextusban, felhasználva az ezen a területen alkalmazott megközelítéseket, terminológiát és statisztikai eszközrendszert. Két független adatfelvételt tervezünk: egy egyszerű online kérdőíves adatfelvételt propensity score matching korrekcióval (a MEF és Népszámlálási adatok felhasználásával), illetve virtuális online válaszadó vezérelt mintavételt. Kiegészítő módszerként félig strukturált interjúkat tervezünk annak érdekében, hogy jobban megértsük a mintavételi torzítások okait és a válaszadás sajátosságait."

További kutatások:

  • 2014–2017 EURA-NET (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People) 7-es keretprogram finanszírozású nemzetközi kutatás, Simon Dávid oktatónk részvételével (Kopint-Tárki Zrt., konzorciumvezető: University of Tampere).
  • 2015 Innovatív blended learning tanártovábbképzési programok komplex értékelő kutatása Simon Dávid oktatónk részvételével (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet).
  • 2015 Elégedettség az állami egészségügyi intézményekkel a Közép-Magyarországi régióban, Simon Dávid oktatónk részvételével (ÁEEK).
  • 2015 Iskolai szegregáció állapotának felmérése oktatási adatbázisok összekapcsolásával és másodelemzésével, Simon Dávid oktatónk részvételével.
  • 2015 Óvodai bántalmazás felmérése, Simon Dávid oktatónk részvételével (TKKI).
  • 2014–2015 Iskolai bántalmazás komplex vizsgálata, Simon Dávid oktatónk részvételével (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet).

 

2017.02.08.