Specializációk

Specializációk

Társadalmi dinamika és hálózatkutatás

  • A specializáció megismertet a társadalomszerkezet és a társadalmi változás alapvetően kvantitatív jellegű kutatásának meghatározó irányaival és új eredményeivel.
  • A hallgatók elmélyedhetnek, egyebek mellett, a személyes és szervezeti kapcsolathálók, az innovációs terjedési folyamatok, a médiadinamika vagy a társadalmi mozgalmak kutatásánál általánosan használt megközelítések és módszerek alkalmazásában.
  • A specializáció olyan készségek és tudás megszerzését támogatja, amelyek jól hasznosíthatók a (nagy)vállalatok és egyéb társadalmi szervezetek, illetve a média számára alapvető elemzői és tanácsadói feladatok elvégzésénél.

Összehasonlító társadalom- és kultúrakutatás

  • A szociológia kezdetektől fogva abból indult ki, hogy az egyes társadalmakról és kultúrákról releváns tudást csak másokkal összehasonlítva lehet szerezni. A specializáció ezt a szociológia lényegéhez tartozó összehasonlító szemléletmódot képviseli.
  • A hallgatók beható ismereteket szerezhetnek, egyebek mellett, a digitális kultúra, a tömegkommunikáció, a nyilvánosság, az oktatás- és ifjúságszociológia, az európai és magyar társadalomtörténet vagy a globalizáció kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt használó kutatásáról.
  • A specializáció hozzásegít a mai társadalmak fontos problémáinak alapos ismeretéhez, az elemzésükhöz szükséges változatos eszköztár megismeréséhez, és a társadalmi problémák tágabb összefüggésekben való elhelyezésének képességéhez, ami mind elemzői, mind döntéshozói pozíciókban széleskörűen hasznosítható.

Mikroszociológia és szociálpszichológia

  • A specializáció célja a hallgatók megismertetése a társadalomkutatás olyan formáival és témáival, amelyek elsősorban az egyéni tapasztalatok és a kiscsoportok szintjén jelentkeznek.
  • A hallgatók közeli ismeretségbe kerülhetnek, egyebek mellett, az etnometodológia, a beszélgetéselemzés, a történeti traumakutatás, az életútelemzés, a társadalmi emlékezetkutatás, a fenomenológiai szociológia vagy a pszichoanalitikus elméletek legfontosabb eredményeivel és aktuális trendjeivel. 
  • A specializáció a kvalitatív módszerek és interpretatív kutatási technikák gyakorlatának átadásával előmozdítja mindazok karrierterveinek megvalósulását, akik segítő, tanácsadó, közösségszervező munkakörökben szeretnének elhelyezkedni.

2018.01.18.