Rudas Tamás az ELTE TáTK professor emeritusa

2023.09.08.
Rudas Tamás az ELTE TáTK professor emeritusa
Borhy László rektor 2023. szeptember 8-án, a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen köszöntötte az egyetem kiváló oktatóit és munkatársait. A Szenátus kilenc egyetemi tanárnak adományozott professor emeritus címet – köztük az ELTE Társadalomtudományi Karának alapító dékánjának és professzorának, Rudas Tamásnak. Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenység, tudományos teljesítmény, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétel, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenység elismeréseként adományozza a professor emeritusi címet.

Rudas Tamás matematikusként végzett az ELTE-n, ugyanitt szerezte meg természettudományi doktori, majd kandidátus fokozatát a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén, majd szociológiából habilitált és szerezte meg az MTA doktori címet. 1979 óta dolgozik az ELTE Szociológiai Intézetében és annak jogutódjaiban, 1999-től közel két évtizeden át vezette a Statisztika Tanszéket. Az ELTE Társadalomtudományi Kar vezetése idején alakult karrá 2003-ban, a dékáni tisztséget 2003-tól 2009-ig viselte. 2016 és 2018 között a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója. 2020-tól 2023 elejéig a Szociológia Doktori Iskola vezetője.

Kutatásai a kategoriális adatok elemzésének és a modellilleszkedés értékelésének módszereivel foglalkoznak, különös tekintettel a marginális modellre és a log-lineáris modell egyéb általánosításaira. Publikációs tevékenysége kimagasló, sokat hivatkozott és rangos lapokban megjelent cikkei mellett önálló kötetei jelentek meg a Sage-nél és a Springer-nél. Több rangos folyóirat szerkesztője.

Nemzetközi reputációja kimagasló, a Seattle-i Washington Egyetem Statisztika Tanszékének professzora, a Szociológusok Európai Akadémiájának választott tagja, az Európai Módszertani Társaság korábbi elnöke. A Közép-Európai Egyetem rendszeres vendégprofesszora, részt vett az egyetem Alkalmazott Statisztikai Központjának megalakításában. Vendégprofesszor volt számos neves egyetemen Pennsylvaniatól Mannheimig, Toledotól Torontoig.

Oktatási tevékenysége generációk sorát támogatta. Az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének szociológus-képzési programján belül létrejött Survey Statisztika szakirány Rudas Tamás vezetésével alakult 1991-ben, és a szak mesterszakká alakulása is vezetésével történt. A Survey Statisztika mesterszak az ő víziójának köszönhetően nyerte el arculatát, egyfajta határterületként a matematika és a társadalomtudományok között. Az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskolájának volt vezetője, egy évtizede törzstagja, a doktori iskola módszertani programjának kidolgozója. PhD-hallgatóival komoly kutatómunkát végez, erről rangos folyóiratokban megjelent közös publikációik tanúskodnak.

Számos díj és elismerés birtokosa: Széchenyi professzori ösztöndíj, a Magyar Szociológia Társaság Erdei díja és Angelusz díja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Arany Emlékérme, Mária Terézia Emlékérem arany fokozata, Akadémiai Díj. Professor emeritusi kinevezéséhez gratulálunk!

Rudas Tamás MTMT-oldala.