Karrierlehetőségek

A végzettséggel megcélozható állások

 • Társadalomkutató, kutató szociológus: egy kutatóintézet alkalmazásában a társadalmi élet törvényszerűségeit, egymásra hatását, valamint gazdasági és társadalmi folyamatok, tendenciák jellegzetességeit kutatja (pl. az interjú, megfigyelés, kérdőív módszerével), majd ezen elméleti vagy empirikus kutatások eredményeit elemzi, lehetséges megoldásokat, fejlesztési módokat vagy jövőképet prognosztizál. A kutató gyakran tanárként is dolgozik. Lehetséges speciális kutatási területek:
  • Médiakutató: a tömegkommunikációs jelenségeket vizsgálja és elemzi
  • Kisebbségszociológus: a kisebbségek társadalomban elfoglalt helyével, beilleszkedésének folyamatával és hatásával foglalkozik
  • Családszociológus: a család fogalmának változásait és a családszerkezet alakulását vizsgálja
  • Egészségügy-szociológus: az orvos-beteg kapcsolatot, az orvoshoz fordulás szokásait vizsgálja
  • Devianciaszociológus: a deviáns viselkedési formák társadalmi törvényszerűségével foglalkozik
  • Demográfus: a társadalom szerkezetét és szociális jelenségeit, valamint a népességgel kapcsolatos adatokat gyűjti, vizsgálja, elemzi, értelmezi
  • Gazdaság- és szervezetszociológus: a gazdálkodás és pénzhasználat formáit, a gazdaság fogalmának jelentését vizsgálja
  • Városszociológus: városok szerkezeti felépítését és annak hatásait vizsgálja
  • Vallásszociológus: a vallások társadalmi hatásaival foglalkozik
  • Kultúraszociológus: a művészek társadalmi szerepével, és a társadalom kultúrafogyasztási szokásaival foglalkozik
  • Szociálpszichológus: a társas kapcsolatok és a kommunikáció szabályszerűségeivel foglalkozik, valamint az emberek egymásra gyakorolt hatását vizsgálja
  • Politikaszociológus: pártok tevékenységét elemzi, politikai jelenségek, folyamatok társadalmi hatásait vizsgálja, a politikai rendszereket hasonlítja össze
  • Tudomány- és tudásszociológus: a tudomány és a tudósok helyzetét vizsgálja
  • Oktatásszociológus: az oktatás helyzetével, a társadalom iskolázottságával, a társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozik
 • Közvélemény-kutató: gazdasági, társadalmi, politikai kérdésekkel, folyamatokkal, jelenségekkel kapcsolatban kérdezi és vizsgálja az emberek véleményét: vagyis a gyakorlatban adatfelvétel és adatfeldolgozás, elemzés, következtetések levonása.
 • Piackutató: egy bizonyos termék bevezetésének várható fogadtatását illetve a vásárlói szokásokat vizsgálja
 • Kutatásszervező: a fejlődés érdekében munkálkodik kutatóintézetekben vagy politikai fórumokon. Problémákat vet fel, és kutatásra érdemes területeket jelöl ki. Szakértőket és munkatársakat toboroz egy-egy projekthez, szervezi, koordinálja és kiértékeli az adott vizsgálatot.
 • Tanácsadó: gazdasági és társadalmi folyamatokat vizsgál és elemez; pártok, társadalmi, állami vagy önkormányzati szervezetek döntés-előkészítéseit szakmailag megalapozza, stratégiai tervet készít

Ahol az oklevél még hasznos lehet

 • Újságíró: interjút készít, sajtótájékoztatón vesz részt, információt gyűjt, esetleg nyomoz; újságcikket ír például oktatásüggyel, településgazdálkodással, társadalmi, politikai, gazdasági jelenségekkel, kisebbségekkel, környezetvédelemmel kapcsolatos témákról
 • Politikus: oktatásüggyel, kultúrával, településgazdálkodással, társadalomtervezéssel, kisebbségekkel, környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek képviselete a döntéshozásban.

 

2015.12.01.