Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 207B
Telefon: 372-2500/6348
Honlap: http://egk.tatk.elte.hu
Email: epg.tanszek@tatk.elte.hu

Oktatók fogadóórái
Óraadók


Munkatársak

Gertheis Ágnes tanszéki titkár
Mellék: 372-2500/6630
Szoba: 207B
E-mail: gertheis.agnes@tatk.elte.hu