Ösztöndíjpályázat: Zöldülő gazdaság, zöldülő társadalom

2024.06.27.
Ösztöndíjpályázat: Zöldülő gazdaság, zöldülő társadalom
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Magyar Nemzeti Bank támogatásával „Zöldülő gazdaság, zöldülő társadalom” címmel ösztöndíjpályázatot hirdet.

A pályázat két szakaszban kerül lebonyolításra:

 1. 2023/2024-es tanév II. félév: Pályázati szakasz
 2. 2024/2025-ös tanév I. félév: Kutatási szakasz

A megpályázható ösztöndíj célja a gazdaság és társadalom fenntarthatósági összefüggéseinek vizsgálata tudományos igényességgel egy legalább 20 oldalas magyar nyelvű tanulmányban, témavezető segítségével.

Jelentkezési feltételek

A Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjára aktív hallgatói jogviszonnyal, alap- és mesterképzési szakokon, illetve osztatlan képzéseken, nappali munkarendben tanuló állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik minimum 2 lezárt félévvel rendelkeznek. Mesterszakos hallgatók esetében a 2. lezárt félév igazolása benyújtható utólagosan, 2024. július 15-ig. Az ösztöndíj feltétele a kiemelkedő tanulmányi átlag (az utolsó két lezárt félévben min. 4,00 (mindkét félévben)), valamint korábbi, igazolható tudományos tevékenység (konferencia, TDK részvétel, megjelent vagy megjelenés alatt levő tanulmány). Tudományos tevékenységként csak a pályázó szakjához tartozó szakterületen végzett tevékenység számolható el. Egy pályázó csak egy pályamunkával jelentkezhet. Csoportos pályamunka benyújtására nincs lehetőség.

A pályázó hallgatónak a 2023/2024 tanév első és második félévében, valamint a 2024/2025 tanév első félévében aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Nem támogatható olyan tevékenység vagy kutatás, amely más forrásból már támogatást nyert. Annak a hallgatónak, aki az MNB más ösztöndíját is pályázza a 2024/2025 tanév első félévére, mindkét ösztöndíj elnyerése esetén választania kell az ösztöndíjak között; mindkét ösztöndíjat nem veheti egyszerre igénybe.

1. Pályázati szakasz: 2024. április – 2024. július 15. | MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

Benyújtandó 1 oldalas kutatási terv, az alábbi felépítés szerint:

 • Cím
 • Szakirodalmi háttér rövid ismertetése
 • Kutatási kérdések
 • Módszer
 • Várható eredmények
 • Témavezető (tutor) nyilatkozata
 • Utolsó két félév átlagának igazolása
 • Korábbi tudományos tevékenység igazolása

Témavezető lehet: az ELTE bármely főállású, doktori (PhD) fokozattal rendelkező oktatója.

Benyújtás helye: Neptun: Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények/MNB_Zöldülő gazdaság, zöldülő társadalom 2023/24 

Benyújtás ideje | MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. május 13. és július 15. között.

A pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztató itt érhető el. A pályázat benyújtásával minden pályázó elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A kutatás lehet elméleti (például szakirodalom áttekintése) és empirikus (például primer vagy szekunder adatok felvétele, elemzése).

Lehetséges nagyobb tématerületek (nem kizárólagosan, példaként):

 • fenntartható fogyasztói magatartás,
 • a gazdaság zöld átállásának összefüggései,
 • a zöld marketing kihívásai,
 • zöld termékek kommunikációja,
 • zöld pénzügyi megoldások,
 • a klímaváltozás hatása a gazdaságra,
 • a zöld átállás jogi szabályozásának kérdései és hatásai,
 • a zöld átállás társadalmi hatásai,
 • a 4.0 megoldások hatása a gazdaság zöldebbé válására,
 • az AI hatása és lehetőségei a zöld átállásban,
 • a zöld nevelés kérdései.

A pályázat nyelve magyar.

A szakasz végén a legjobb tíz pályázó kerül kiválasztásra. A beérkezett pályázatokat a TáTK Szakmai Bizottsága bírálja el augusztus 31-ig!

A beérkezett pályázatok értékelését szakmai zsűri végzi az alábbiak szerint:

 1. Kutatási terv: 30 pont
 2. Korábbi tudományos tevékenység (max. 20 pont):
 • konferencia-részvétel: 5 pont, de legfeljebb összesen 10 pont
 • megjelent vagy megjelenés alatt levő tanulmány Scopus Q1-Q4 folyóiratban: 20 pont
 • megjelent vagy megjelenés alatt levő tanulmány folyóiratban vagy konferenciakötetben: 10 pont
 • helyi TDK részvétel, helyezés nélkül: 5 pont
 • helyi TDK 1-3. helyezés: 10 pont
 • OTDK részvétel, helyezés nélkül: 10 pont
 • OTDK 1-3. helyezés: 20 pont

Összesen: 50 pont

2. Kutatási szakasz: 2024. szeptember – 2024. december (4 hónap)

Az ösztöndíjat nyert hallgató – témavezetője támogatásával – vállalja, hogy elvégzi a kutatási tervében foglaltaknak megfelelően a kutatását és abból min. 20 oldal terjedelmű magyar nyelvű tanulmányt készít előre meghatározott formátumban, majd zsűri előtt bemutatja kutatását magyar nyelven 15 percben a 2024 decemberében megrendezésre kerülő projektzáró versenyen.

A beadandó tanulmány feltétele, hogy az korábban nem került bemutatásra, leadásra, illetve publikálásra (például szakdolgozatként, (O)TDK dolgozatként, publikációként, stb.).

A tanulmányok leadási határideje: 2024 november 20.

Az ösztöndíjas időszak alatt a pályázók 75.000 Ft/hó ösztöndíjban részesülnek, egy összegben kifizetve  a projektzáró verseny után.

Az ösztöndíjasok témavezetői 25.000 Ft/hó díjazásban részesülnek.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele: a tanulmány elfogadása a szakmai zsűri által, valamint részvétel a záró versenyen.

A projektzáró versenyen a legjobb helyezettek további tárgyjutalomban részesülnek.

Szakmai vezető: Dr. Kovács László (ELTE TáTK)

Kérdés esetén az érdeklődők/pályázók Antal Tiborhoz (tibor.antal@tatk.elte.hu) fordulhatnak.