B+20 konferencia

B+20 konferencia
12/02

2022. december 02. 08:50

ELTE TáTK Doktori Szoba (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 2.130B)

12/02

2022. december 02. 08:50 -

ELTE TáTK Doktori Szoba (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 2.130B)


Az ELTE TáTK Társadalomelmélet Tanszék meghív minden érdeklődőt a B+20 c. Bourdieu halálának 20. évfordulójáról megemlékező konferenciára.

A KONFERENCIÁRÓL

Bourdieu a 20. századi szociológia központi figurája. Életművének egyediségét a társadalomelméleti innováció, a módszertani szempontból szerteágazó empirikus kutatások és az azok tétjét kijelölő hatalomkritikai él adja. Nem csoda, hogy antropológusok, struktúrakutatók, történészek generációira gyakorolt meghatározó hatást itthon és világszerte egyaránt.

A konferencia arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja 20 év távlatából, hogyan él tovább Bourdieu. Mik azok a területek, ahol Bourdieu belátásai továbbra is alapvető iránymutatásként szolgálnak; mik a legfontosabb kritikai meglátások elméletével kapcsolatban; a kortárs szociológia milyen irányba gondolja tovább annak elemeit?

PROGRAM

08:50—09:00

Megnyitó

09:00—10:15

I. szekció: Hol vannak a cselekvők?

 

Fáber Ágoston: Miért nincsenek cselekvők a bourdieu-i elméletben, és miért lenne rájuk mégis szükség?

Havrancsik Dániel: Bourdieu és az individualizáció paradoxona

Rényi Ágnes: A köz/magán ellentét és a karizma problémája Pierre Bourdieu Collège de France-beli előadásaiban

10:15—10:30

Szünet

10:30—12:10

II. szekció: A habitus térbeli és időbeli dinamikái

 

Hadas Miklós: A plurális habitus mintázatai

Nyírő Zsanna—Durst Judit: Rasszizálás mindenekfelett Az oktatási mobilitás hatása a habitusra

Németh Krisztina: Habitus és identitás a kvalitatív mobilitáskutatásokban

Berger Viktor—Tomay Kyra: Habitus és térbeliség viszonya a vidéki dzsentrifikáció kapcsán

12:10—13:00

Ebédszünet

13:00—14:15

III. szekció: Bourdieu és a modernitás

 

Éber Márk Áron: Modernitás nélkül - Pierre Bourdieu „időtlen” történeti szociológiájának ismeretelméleti erényei

Wessely Anna: Manet a próbakő

Sik Domonkos: Borudieu és Girard: szimbolikus erőszak, mezőharc, mimetikus vágy

14:15—14:30

Szünet

14:30—15:45

IV. szekció: Bourdieu és a pszichológia

 

Csányi Gergely:  A bourdieu-i tudattalan. Egy pszichoanalitikus fogalom szociológiai kezelésének tudományos és politikai tétjeiről

Kovai Melinda: A habitus mint implicit kapcsolati tudás. A társadalmi értelmezhetősége a kortárs pszichoterápiás elméletekben

Bodor Péter: Bourdieu és Goffman

15:45—16:00

szünet
16:00—17:15
V. szekció: Bourdieu a gyakorlatban

 

Kovai Cecília—Kovai Melinda—Neumann Eszter—Mészáros György—Szokács Kinga: Szocioanalízis tréning: társadalmi önismeret, azaz az osztálytudattalan tudatosítása

Fokasz Nikosz: A kollektív mozgástól a kollektív cselekvésig

Arapovics Mária: Pierre Bourdieu hatása a közösségfejlesztésre

Az előadások absztraktjai

Az előadások absztraktjai a konferenciafüzetben olvashatóak.