Valuch Tibor 'Magyar hétköznapok' című könyvének bemutatója

2013. december 4-én mutatják be Valuch Tibor új könyvét a Kossuth Klubban. A „Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig” című kötetről a bemutatón Gyarmati György és Gyáni Gábor beszélgetnek.
 
A Napvilág Kiadó, a Politikatörténeti Intézet és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete tisztelettel meghívja az érdeklődőket
Valuch Tibor: Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig című könyvének bemutatójára

2013. december 4-én, 16 órára a Kossuth Klubba (1088 Budapest, VIII. ker. Múzeum u. 7.).
 
A beszélgetést vezeti: Földes György
Beszélgetőtársak: Gyarmati György, Gyáni Gábor
 
Ki, mennyit keresett? Mire költötte a jövedelmét? Hol és hogyan élt az „átlagember” a szegény és a gazdag? Miként változott az egyes emberek, társadalmi csoportok életszínvonala? Milyen tényezők, folyamatok befolyásolták az életkörülmények változásait? Hogyan alakultak át a lakóterek, a lakberendezési, a táplálkozási és az öltözködési szokások?
Többek között ezekre a kérdésekre keres választ ez a könyv, megidézve a második világháborút követő hosszú fél évszázad magyarországi mindennapjainak levegőjét. A kötet kiemelt dimenzióként kezeli a jövedelem, a fogyasztás, a lakás, az öltözködés és a táplálkozás témakörét, szakítva a hagyományos, eseménytörténeti periodizációval.
A mikrotörténeti elemzést lehetővé tevő források által felkínált lehetőséggel élve, esetleírások visznek közel e folyamatok értelmezéséhez, sorra véve a mindennapi létfenntartás tárgyi-társadalmi feltételeinek változását, illetve a fogyasztás szerepét a társadalmi státusz megjelenítésében.
Az ismétlődő rendszerváltások mellett a magyar társadalomban/történelemben az európai változásokkal összhangban olyan modernizációs folyamatok is végbementek a tárgyalt korszakban, amelyek nem pusztán technikai, hanem társadalmi és mentalitásbeli átalakulásokat is eredményeztek.
A kötet egyfajta sajátos alulnézetből vizsgálja, elemzi és értelmezi a mindennapi élet történetének összetett átalakulási folyamatait, a különböző társadalmi helyzetű emberek hétköznapjainak történeti, szociológiai, történeti-antropológiai, néprajzi, statisztikai szempontokat egyaránt alkalmazó feldolgozása révén.

2013.11.28.